Zašto ne čuvamo naše dragocjeno more?

Europska komisija dala je Hrvatskoj rok dva mjeseca da dostavi program mjera za dobro stanje okoliša u moru i osigura praćenje provedbe tih mjera

  • 29.02.2024.

Europska komisija je 7. veljače 2024. odlučila uputiti obrazložena mišljenja Hrvatskoj, Danskoj, Grčkoj i Malti zbog neispunjavanja obveza izvješćivanja na temelju Okvirne direktive o morskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ). 

Cilj je te direktive postići dobro stanje okoliša u morima i oceanima EU-a i osigurati održivo gospodarenje njihovim resursima. U Europskom zelenom planu, među čijim je ciljevima nulta stopa onečišćenja, poziva se na smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla do 2050. na razine koje se više ne smatraju štetnima za zdravlje ljudi i prirodne ekosustave kako bi se stvorio netoksični okoliš i jačala kolektivna otpornost. 

Na temelju navedene direktive države članice morale su do 31. ožujka 2022. preispitati i ažurirati svoje programe mjera. Ti su programi temelj Direktive jer se u njima utvrđuju mjere koje treba poduzeti kako bi se postiglo ili održalo dobro stanje okoliša u morima i osiguralo praćenje provedbe tih mjera. 

Nekoliko država članica nije Komisiji do zadanog roka dostavilo izvješća o ažuriranju svojih programa mjera, te im je stoga Komisija u veljači 2023. uputila službene opomene. Neke su države članice otad donijele i dostavile svoje programe mjera. Međutim, Hrvatska, uz još tri države članice, to nije učinila. Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje, na koje Hrvatska ima rok dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije, kako stoji na službenoj stranici Europske komisije.