Započeo je prvi LIFE projekt u kojem je Biom vodeći partner

  • 31.10.2018.


life

Iznimno smo ponosni što je započeo petogodišnji projekt „LIFE Artina – Mreža za zaštitu ptica na Jadranu“, čiji je voditelj Udruga Biom. Riječ je o jednom od 40 projekata odobrenih na razini EU iz potprograma LIFE „Priroda i biološka raznolikost“.

Naš ponos još je veći zbog činjenice što je ovo jedini projekt iz tog potprograma odobren u 2017. za Hrvatsku u kojem je vodeći partner iz Hrvatske te prvi LIFE projekt koji će biti vođen od strane hrvatske nevladine organizacije.

Cilj projekta je identificirati morska područja u južnom dijelu Jadrana važna za 3 vrste morskih ptica (sredozemni galeb, kaukal i gregula), procijeniti glavne prijetnje koje utječu na njihove populacije te definirati i provoditi aktivnosti koje će ih ublažiti.

Osim Udruge Biom kao voditelja, partneri su Udruga Sunce, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje te BirdLife Malta.

LIFE program je instrument Europske unije za financiranje okolišnih i klimatskih aktivnosti, a od svojeg početka, još davne 1992. godine, financirao je više od 4600 projekata diljem Europe. Projekt je odobren u okviru investicijskog paketa ukupne vrijednosti 243 milijuna eura za LIFE projekte za 2017. godinu, a koji se bave prirodom, okolišem i kvalitetom života na prijelazu Europe prema budućnosti koja je više održiva i s niskom razinom ugljika.

Partneri: 

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje

Udruga Sunce

Birdlife Malta

banner_life_new_54278