Započeo je ornitološki kamp u Parku prirode Učka

  • 21.08.2012.

Započeo je ornitološki kamp u Parku prirode Učka u organizacije Udruge BIOM i u suradnji sa Javnom ustanovom Park prirode Učka. Sedmu godinu za redom smo odlučili postaviti mreže, šatore i sve ostalo potrebno za pedestodnevni (50!!!) boravak u prirodi. Već na samom otvorenju, okupio se lijep broj članova BIOM-a tako da nije bilo muke sa pripremom kampa. Subota – postavljanje šatora; nedjelja – postavljenje mreža. Ponedjeljak u 5:15 su mreže bile spremne i u jutarnjoj smjeni smo već imali 20 vrsta ptica. Najzanimljiviji je omjer broj ptica i broja vrsta – svega 53 ptice i 20 vrsta. Uz 53 jedinke koje su dobile prsten, imali smo još i dvije ptice sa starijim prstenima hrvatske prstenovačke centrale te je najvjerojatnije riječ o pticama prstenovanim prošle godine na istoj lokaciji.

Prstenovane vrste su: veliki djetlić, siva grmuša, crnokapa grmuša, zviždak, šumski zviždak, žuti voljić, velika sjenica, plavetna sjenica, jelova sjenica, crnoglava sjenica, kukmasta sjenica, crnogalava muharica, bijela pastirica, crvendać, slavuj, kos, zeba, brgljez, šojka i strandica cikavica.

Osim prstenovanih ptica, imali smo zadovoljstvo promatrati krstokljune, kopca, sivog sokola te bjeloglave supove.