Zajedno za šume – pridruži se peticiji!

#Together4Forests, skupina koju čini više od stotinu organizacija civilnog društva, poziva građane da sudjeluju u javnoj raspravi koju je pokrenula Europska komisija po pitanju gubitka šuma. To je prilika za snažan zakon EU-a kojim bi se zabranio pristup europskom tržištu proizvodima povezanim s gubitkom šuma, šumskim požarima, uništenjem prirode i kršenjem ljudskih prava. Ova javna rasprava o gubitku šumskog pokrova otvorena je za sve dobne skupine i za ljude iz cijelog svijeta, a ne samo za građane EU, te će trajati do 10. studenog. I vi možete sudjelovati popunjavanjem peticije.

  • 11.09.2020.