Wildlife Crime Academy – hrvatski forenzičari obučeni za rješavanje zločina protiv divljih životinja

Početkom srpnja 34 predstavnika sektora zaštite prirode, inspekcije, policije i forenzične znanosti sudjelovalo u prvom u Europi treningu „Wildlife Crime Academy“, koji je pripremila i organizirala španjolska vlada regije Andaluzija (Junta de Andalucia) sa podrškom međunarodne nevladine organizacije za zaštitu strvinara - Vulture Conservation Foundation (VCF). Iz Hrvatske su sudjelovali predstavnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za forenzična istraživanja „Ivan Vučetić“ i Udruge Biom

  • 13.07.2021.

Smrt ima presudnu ulogu kad je riječ o očuvanju divljih životinja. Zaštitari prirode mogu provesti godine štiteći divlje vrste i njihova staništa, a iznenada jedan slučaj ilegalnog trovanja može uništiti cijelu koloniju supova u Sjevernoj Makedoniji, krivolovci u Bugarskoj mogu ubiti nedavno reintroduciranog supa starješinu ili pak kombiniranje ove dvije ilegalne prakse može dovesti supa crkavicu na rub izumiranja u Grčkoj. Ove vrste ne moraju nestati. Iz svakog slučaja zločina protiv prirode i okoliša treba naučiti lekciju i raditi na tome da počinitelji zločina protiv prirode ne ostanu nekažnjeni.

Trovanje, protuzakonito ubijanje, hvatanje i trgovanje divljim životinjama – što su sve primjeri zločina protiv prirode – zanemaruju se i premalo se procesuiraju. Zašto je tome tako? Za početak, žrtve tih zločina nemaju glasa, što ih čini nemoćnima i neprimjećenima. Zatim, prilikom rješavanja zločina protiv prirode, istražitelji se suočavaju s brojnim preprekama poput udaljenih mjesta zločina gdje nedostaju dokazi i svjedoci, nepostojanja protokola i nedostatka posebne obuke. Važno je da borba protiv ovih zločina bude prioritet, provodeći odgovarajuće istrage i donoseći osuđujuće presude kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Nekažnjavanje je često poziv ljudima da nastave ubijati i trovati divlje životinje. „Wildlife Crime Academy“ (Akademija za suzbijanje zločina protiv prirode) pokušaj je odgovora na te probleme, kako bi popunila nedostatke u znanju i kapacitetima i promijenila stav prema zločinima protiv divljih životinja, te kako bi se konačno prema tom tipu kriminaliteta postupalo kao prema bilo kojem drugom zločinu.

Početkom srpnja 34 predstavnika sektora zaštite prirode, inspekcije, policije i forenzične znanosti sudjelovalo u prvom u Europi treningu „Wildlife Crime Academy“, koji je pripremila i organizirala španjolska vlada regije Andaluzija (Junta de Andalucia) sa podrškom međunarodne nevladine organizacije za zaštitu strvinara – Vulture Conservation Foundation (VCF). Tečaj je organiziran za predstavnike 9 zemalja – Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Grčke, Sjeverne Makedonije, Srbije i Španjolske učili kako istraživati kaznena djela protiv divljem svijetu – od pravila očevida (CSI – Crime Scene Investigation) i forenzičnih analiza do finalne procedure ispred suda. Iz Hrvatske su sudjelovali predstavnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za forenzična istraživanja „Ivan Vučetić“ i Udruge Biom“.

„Početkom ove godine dobio sam poziv za sudjelovanjem na Kriminalističkoj akademiji divljih životinja. Premda nisam znao o kakvoj akademiji je riječ, očekivanja su bila velika prije svega zbog posla kojeg obavljam kao profesor na Veterinarskom fakultetu i stalni sudski vještak. Već prvog, teorijskog dana, predavači Junta de Andalucía dali su do znanja kako se radi o treningu koji je doveden do savršenstva. Njihova stručna iskustva isprepletena s teorijskim znanjem vrlo brzo su dovela do potpune posvećenosti i angažiranosti u praktičnim dijelovima treninga svih sudionika. Naposljetku, ono što čini ovu akademiju drugačijom od svih usavršavanja koje sam prošao je samostalni praktični rad timova podijeljenih na tri, po mojem sudu, vrlo kompleksa mjesta događaja koja pritom nisu bila izmišljena nego se radilo o preslikama stvarnih događaja. Jedno od njih bilo je površine više tisuća m2 na kojem se nalazilo 7 strvina i 5 potencijalnih materijalnih dokaza koji su činili cjelinu. Timovi su morali primijeniti stečeno znanje i djelovati vrlo promišljeno obzirom da je na mjestu događaja bilo dopušteno boraviti maksimalno 30 minuta. Naposljetku, moram ustvrditi da sam uživao u svakom trenutku akademije te sam uz nova poznanstva stekao znanja koja ću moći primijeniti u nadolazećim vještačenjima i prenijeti budućim generacijama veterinara. Od srca hvala svim organizatorima“, opširno opisuje svoje oduševljenje profesor Krešimir Severin, voditelj laboratorija za forenziku Veterinarskog fakulteta i vještak iz područja sudskog veterinarstva.

Dobiveno znanje će doprinijeti unapređenju funkcioniranja i komunikacije između ključnih dionika u suzbijanja zločina protiv prirode. Planove predstavlja Stjepan Brzica iz MUP-ovog Centra za forenzična ispitivanja „Ivan Vučetić“: „Ministarstvo unutarnjih poslova RH zajedno sa Veterinarskim fakultetom i Veterinarskim Institutom RH, te Državnim odvjetništvom i Državnim inspektoratom RH će i dalje raditi u rasvjetljavanju i procesuiranju događaja vezanih uz trovanje divljih životinja, pogotovo zaštićenih vrsta, a Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ u suradnji sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za sudsko i upravno veterinarstvo, pomoći će u izradi protokola za postupanje i prikupljanja uzoraka. Treba naglasiti da Republika Hrvatska ne zaostaje u zaštiti i prevenciji za europskim državama, no ono što nam nedostaje je bolja komunikacija i organiziranost u akcidentnim situacijama. Ovom su edukacijskom radionicom postavljeni dobri temelji da se unaprijedi suradnja kako među državnim i javnim ustanovama tako i na međunarodnom planu s ciljem postizanja boljih rezultata u prevenciji i zaštiti divljih životinja te bioraznolikosti.“

„Napravili smo sve što smo mogli da se taj tečaj dogodi. Dali smo sve od sebe, investiramo sve što imamo“, kaže Jovan Andevski, lider projekta iz VCF-a. „Regija Andalucia (Junta de Andalucia) velikodušno dijeli svoja najbolja iskustva. Jedino što tražimo od sudionika je da ponosno nose člansku iskaznicu Akademije, te da svojom predanošću i angažiranošću implementiraju ovo znanje u svojim zemljama“.

Sudionici edukacije ponovno će se susresti tijekom drugog stupnja edukacije (Advanced Course) koji će se dogoditi ove jeseni, gdje će se moći razvijati u svojim relevantnim poljima ekspertiza. Cilj je „Wildlife Crime Academy“ pružati priliku što većem broju ljudi u sustavu suzbijanja kriminaliteta u Europi da dobiju potrebnu obuku za suzbijanje velike prijetnje i da konačno, što manje divljih životinja ugine zbog ilegalnih radnji.

Posebne zahvale

Wildlife Crime Academy financiraju program LIFE Europske komisije (BalkanDetox LIFE i LIFE with Vultures), zaklade MAVA i Euronatur. Taj projekt je postao stvarnost zahvaljujući podršci Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico i organizaciji Vulture Conservation Foundation i Junta de Andalucía (regionalna vlada Andaluzije). Također je dobio potporu Marije José Lara Serrano iz Delegación Territorial de Jaén i Nuria Serrano Vazquez iz Concejal de Cultura, Turismo, Juventud, Deportes y Festejos iz općine Cazorla.

Želimo se zahvaliti sudionicima koji su prisustvovali u Wildlife Crime Academy kako bi izgradili kapacitete za borbu protiv kriminala protiv prirode u svojim zemljama. Također želimo zahvaliti predavačima iz Junta de Andalucía na dijeljenju njihove stručnosti: Iñigo Fajardo, Irene Zorrilla, Jose Joaquin Aniceto del Castillo, Alicia Moreno Fernandez, Alfredo Lineros, Justo Martin Martin, Jose Miguel Antonaya Bellido i Salva Pacheco.