Vrijeme je za obnovu prirode! #RestoreNature

Pridruži se našem pozivu da vratimo prirodu u Europu!

  • 25.03.2023.


Priroda je nužna za naš opstanak. Za spriječavanje sve većih požara diljem kontinenta. Za odupiranje poplavama koje uništavaju europske domove i sredstva za život. Za stvaranje zdravih ekosustava za dugoročnu proizvodnju hrane. Priroda je naš najveći saveznik u borbi protiv klimatske krize. A priroda nam je potrebna za naše mentalno blagostanje i zdravlje. Ali jeste li znali da je 80% europske prirode u lošem stanju?

Srećom, svaka nada nije izgubljena! Upravo sada imamo priliku koja se pruža jednom u životu da vratimo prirodu u Europu: zakonski propis za obnovu prirode #RestoreNature. Ono što ovu priliku čini jedinstvenom je to što će ovaj zakon zakonski obvezati zemlje EU da obnove određenu količinu prirode. Ako ne uspiju, mogu biti pozvani na odgovornost i izvedeni pred sud. Moramo obnoviti prirodu sada! #RestoreNature

Kada obnavljamo prirodu, obnavljamo svoju vezu sa živim svijetom. Samo ste jedan korak od toga da učinite razliku za prirodu: pošaljite sliku prirode koju biste željeli vidjeti obnovljenu i pismo onima koji donose odluke. Klikni na upitnik ispod desno

#proca-widget img {margin-bottom:0}
#proca-widget p {margin-bottom:0}

Koje su prednosti obnove prirode?

Obnavljanje prirode je briga: o čovječanstvu, o našem planetu, o budućnosti.
5 glavnih razloga zašto moramo obnoviti prirodu:
Pomaže bioraznolikosti: vraća lokalnu floru i faunu.
Rješava klimatsku krizu: prirodna staništa skladište ugljik.
Štiti nas od prirodnih katastrofa: šume i močvare smanjuju poplave.
Poboljšava naše zdravlje: pristup prirodi koristi našem blagostanju.
Potiče lokalno gospodarstvo jačanjem opskrbe hranom i održivih praksi.

Obnovimo prirodu sada! #RestoreNature