Video: Prstenovanje legnja na Učkoj

  • 20.08.2021.

Na Ornitološkom kampu Učka 2021. prstenovanje je u punom jeku. Na videu dolje, naš službeni prstenovač Josip Turkalj označuje legnja (Caprimulgus europaeus) ulovljenog u naše mreže, kojeg će uskoro pustiti.

Svaki dan naši službeni prstenovači podižu ornitološke mreže kod lokve Rovozne pa uhvaćenim jedinkama ptica uzimaju mjere, određuju vrstu, spol i starost te im stavljaju prsten. Ptice se pušta u najkraćem mogućem vremenu te je njihova sigurnost na prvom mjestu. Općenito, misija ovog kampa je istraživanje selidbe ptica, procjena važnosti lokalnog staništa za njihov odmor tijekom selidbe te utvrđivanje lokalnog sastava vrsta ptica.

Ornitološki kamp Učka održava se u sklopu projekta Under our wings koji se financira kroz BirdLifeov program Hatch te projekta LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599), na kojem je Udruga Biom partner. LIFE Against Bird Crime je projekt usmjeren na podizanje razine svijesti javnosti i dionika u svrhu učinkovitije borbe protiv nezakonitog ubijanja i uzimanja divljih ptica iz prirode. Provedba projekta LIFE Against Bird Crime LIFE17 GIE/NL/000599 financirana je kroz Program LIFE Europske Unije. Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.