Vaše mišljenje nam je važno!

Kako bi povećali svijesti javnosti o mogućnosti sudjelovanja u postupcima zaštite okoliša, tražimo vaša mišljenja, prijedloge i stavove o smjernicama koje su nastale u sklopu projekta 'Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima', kojeg provede Udruga BIOM i Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO).

  • 26.11.2020.

Glavni cilj projekta jest podržati kontinuitet javnih rasprava u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Naime, sudjelovanje javnosti u odlučivanju o aktivnostima koje utječu na okoliš predstavlja jedno od važnijih mehanizama zaštite okoliša i u ovom projektu se posebna pažnja posvećuje postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (uključujući stratešku procjenu) te ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koji uključuju javnost i zainteresiranu javnost putem javne rasprave (javnog uvida i javnog izlaganja).

Ovim projektom pokušava se stvoriti okvir u obliku smjernica za nesmetano provođenje postupka javnog savjetovanja prilikom donošenja odluka koje se tiču okoliša u novonastalim uvjetima uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Glavnu okosnicu projektnih aktivnosti čine tri konzultacijska kruga s dionicima, a održali su se u rujnu, listopadu i studenom, na kojima su definirane smjernice za javnu raspravu u uvjetima ograničenog okupljanja.

Korisnici projekta su prvenstveno šira javnost i zainteresirana javnost u postupcima zaštite okoliša, zatim javni sektor (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici regionalne samouprave), gospodarski sektor (predstavnici ovlaštenika koji izrađuju podloge za procjenu utjecaja na okoliš i investitori), civilni sektor (organizacije civilnog društva koji djeluju u području zaštite prirode i okoliša). Ovaj projekt ima dodanu vrijednost jer  pruža okvir za dugoročno unaprjeđenje sustava uključivanja javnosti u donošenje odluka o zaštiti okoliša.

Vrlo rado bismo čuli vaše mišljenje na smjernice te vas ovom prilikom pozivamo da nam pošaljete svoje prijedloge, komentare i/ili podijelite svoja iskustva na e-mail adresu luka.skunca@biom.hr zaključno s 04.prosinca 2020. Na taj način i vi imate mogućnost dati svoj doprinos za unaprjeđenje uključivanja javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima.

Smjernice možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine” kako bi povećali svijesti javnosti o mogućnosti sudjelovanja u postupcima zaštite okoliša, u sklopu projekta.

Ovaj materijal omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge BIOM i HUSZPO i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.