Uspješno provedena Zelena čistka u Sinju

  • 25.04.2016.

U subotu, 23.4.2016., provedena je akcija Zelena čistka na području Sinja. Unatoč lošim vremenskim prilikama, očišćeno je divlje odlagalište otpada uz rijeku Cetinu. Grad Sinj je omogućio korištenje bagera za uklanjanje krupnih komada, Cetina d.d. odvoz, Čistoća Cetinske krajine deponiranje, a VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.  opskrbu potrošnim materijalom. Uklonjeno je oko 3 tone građevinskog materijala i raznog drugog otpada. Hvala našim prijateljima iz Turističke zajednice grada Sinja, svima koji su sudjelovali te omogućili da se ova akcija uspješno provede, a posebno našem volonteru Marku Cvrlji na organizaciji!