Upoznaj volontera SUP patrole: Antonio

  • 20.06.2024.

Tko je Antonio?

Budući veterinar iz Čakovca. Student sam 6.godine Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Slobodno vrijeme volim provoditi s prijateljima i obitelji ili boraveći u prirodi, idealno oboje, no ponekad mi i odgovaraju “lijeni dani” u kojima cijeli dan odmaram i ne izlazim iz svog doma.

Vrlo rado radim sa životinjama, naročito divljim, zbog čega volim sudjelovati u ovakvim projektima te prisustvovati na dodatnim edukacijama o divljim životinjama i javnom zdravstvu koje često organizira moj fakultet ili udruga Biom. Jedna je od takvih edukacija bila je i BirdID 2023. koje je organiziralo norveško Sveučilište Nord, a edukaciju u Hrvatskoj provela udruga Biom zbog koje sam naučio najčešćih 150 vrsta ptica Hrvatske te zavolio promatranje ptica kojih sada mnogo više primjećujem u svakodnevnom životu. Također sam prije par godina počeo volontirati na raznoraznim zanimljivim aktivnostima i lokacijama, od Splita, planina Like, Gorskog Kotra i Istre do grada Brna u Češkoj. Volonterstva su uglavnom bila vezana uz prirodu, no neka su bila za određeni glazbeni festival ili u sklopu Erasmus+ projekta.

Jesi li dosada imao priliku biti na sličnim aktivnostima, volontirati za prirodu? Ako da, ispunjava li te to?

Jesam, sudjelovao sam u nekoliko volonterakih akcija za prirodu koje je organizirala udruga Biom, Savez izviđača Hrvatske (SIH) i Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda. Prvo volontiranje u životu bilo mi je u sklopu projekta SIH-a “Budi moja voda” 2020. u kojem smo tijekom najtoplijih i najsuših mjeseci zalijevali sadnice alepkog bora na raznim lokacijama oko grada Splita. Također sam volontirao na jednoj akciji “Boranka”, koja je redovita akcija pošumnjavanja koju organizira SIH.

Za Udrugu Biom sam volontirao u sklopu projekta “LIFE against bird crime” u kojem sam obilazio određena lovišta u kasnim satima u svrhu sprječavanja krivolova prepelice, u sklopu projekta “Eastern Adriatic Monk Seal” gdje smo čistili plažu otoka Žuta da osiguramo stanište na Jadranu za sredozemnu medvjedicu te na orinitološkom kampu Učka . U zadnje sam vrijeme također sudjelovao u međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica vodarica (IWC) te monitoringu gačca i akciji “Bioblitz VISIBABA” koju je organizirala Javna ustanova Međimurska priroda čiji je cilj bio prikupiti što veći broj opažanja visibabe u Međimurju.

Što za tebe znači očuvanje prirode i što misliš kako možeš pridonijeti?

Za mene je očuvanje prirode očuvanje prirodne ljepote svijeta kao i prevencija katastrofalnih posljedica određenog ljudskog djelovanja. Iako nam priroda u određenim situacijama smeta, u drugima se na nju možemo osloniti da regulira određeni sustav za koji mi, ljudi nemamo sposobnost regulacije. Očuvanju prirode najdraže doprinosim direktno, kao s ovim projektom, no postoje mnogi drugi načini kojima se može doprinjeti očuvanju prirode. Neki od njih bili bi svjesno odlaganje otpada, glasanje za političke stranke koje se zalažu za zaštitu prirode, kupovne navike kojima se preferiraju proizvodi koji manje zagađuju prirodu i podržavanje ekoloških inicijativa ili udruga. Ja bih rado i dalje doprinosio očuvanju prirode direktno, kroz obliaske terena, praćenje stanja populacija i intervencije ukoliko su potrebne, no takve akcije zahtjevaju vrijeme, radnu snagu i financije kojih nema bez šire podrške javnosti.

Zašto si se prijavio biti volonter za SUP patrolu? 

Volim direktno sudjelovati u zaštiti prirode i raditi sa raznim životinjama, a ovo je jedinstvena prilika da radim s bjeloglavim supovima koje smatram vrlo impresivnim pticama.

Što očekuješ od ovog volontiranja, čemu se veseliš, je li te strah nečeg?

Očekujem da ću naučiti mnogo više o supovima nego što sada znam, da ću doživjeti iskustvo života na Cresu te upoznati mnoge zanimljive ljude, od mojih kolega volontera do lokalnog stanovništva i turista koje će djeliti moj entuzijazam prema supovima. Veselim se interakcijama s ovim ljudima i sa samim supovima. Malo me je strah neugodnih ljudi koji bi namjerno smetali gniježđenju supova unatoč upozorenjima i vrlo agresivnih supova koji bi me mogli napasti kada im pokušam pomoći.

Tvoja poruka za čitatelje?

Svatko od nas može više ili manje doprinjeti očuvanju prirode, u svakodnevnom životu to bi se očitovalo svjesnim odlaganjem otpada, navikama kojima štedimo resurse i stvaramo manje otpada, glasanjem za političke stranke koje se zalažu za zaštitu prirode, kupovnim navikama kojima se preferiraju proizvodi koji manje zagađuju prirodu i podržavanje ili uključivanje u ekološke inicijative ili udruge. Akcije poput ove zahtjevaju vrijeme, radnu snagu i novac kojih nema bez šire podrške javnosti. Zato vas pozivam da donirate za zaštitu supova i time pokažete svoju podršku, a mi ćemo biti zahvalni na svakom centu!

 

I ti možeš biti dio misije bezbrižnog ljeta za bjeloglave supove! Doniraj za njihovu spasilačku službu ovdje.