Uklonili smo krivolovačku čeku u ptičjem rezervatu na Neretvi

55 godina nakon proglašenja posebnih ornitoloških rezervata Prud i Pod Gredom u njima se i dalje odvija krivolov

  • 28.10.2020.

Posebni ornitološki  rezervati Prud i Pod Gredom su posljednji veliki trščaci na Jadranu, pa čak i na cijelom Mediteranu, u kojima se gnijezde bukavac, čapljica voljak, eja močvarica, brkata sjenica, kokošica i štijoka. Delta Neretve je iznimno važno odmorište za migratorne vrste ptica močvarica, gdje posebni ornitološki rezervati osiguravaju  siguran odmor bez pritisaka od strane čovjeka. Međutim, danas,  nakon  55 godina od proglašenja posebnih ornitoloških rezervata Prud i Pod Gredom, rezervati su i dalje pod značajnim pritiskom krivolova.

Krivolov pogađa ptice dvostruko. Samim ubijanjem ptica u posebnim ornitološkim rezervatima koristeći nedozvoljene elektronske vabilice oslabljuje se populacija ptica na lokalnoj i regionalnoj razini. Još značajniji negativan učinak čovjeka na brojnost i stabilnost populacija ptica je kontinuirano, često svakodnevno, uznemiravanje ptica koje bi boravile na tom području.

Patrone ispaljenog streljiva pronađene u ornitološkom rezervatu Pod Gredom (foto: Biom)

Patrone ispaljenog streljiva pronađene u ornitološkom rezervatu Pod Gredom (foto: Biom)

Od 2017. udruga Biom kontinuirano prati ilegalno ubijanje ptica na tom području i u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim djelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije uklanja ilegalno izgrađene drvene objekte – čeke, te izuzima naprave koje se koriste za hranjenje divljači i krivolov (vabilice, automatske hranilice za divljač, umjetne patke).

Ilegalna krivolovačke čeka (foto:Biom)

Ilegalna krivolovačka čeka u rezervatu Prud (foto:Biom)

Proteklih dana sudjelovali smo u akciji  uklanjanja drvenih objekata (čeka) u posebnim rezervatima Pod Gredom i Prud u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom akcije uklonjeni su drveni objekti te sakupljeni umjetni mamci i veliki broj patrona. Iz posebnog ornitološkog rezervata Prud uklonjena je  ilegalna automatska hranilica za divljač.

Kostur ubijene čaplje (foto: Biom)

“Kostur ubijene čaplje koji smo našli na putu do čeke u posebnom ornitološkom rezervatu Prud ukazuje da treba uložiti još puno napora u suzbijanju krivolova kako bi rezervati ispunili svoju svrhu”, rekla je Ivana Konjevod, čuvar prirode JU DNŽ.

Praćenje i suzbijanje krivolova na ptice u Delti Neretve udruga Biom provodi u sklopu projekta Adriatic Flyway 4: Jadranski seobeni put.