Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima

Glavni cilj projekta je podržati kontinuitet javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja.

  • 09.06.2020.

Projekt “Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima” započeo je s provedbom 1.6.2020. u suradnji Udruge BIOM kao nositelja projekta i Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša kao partnera. Glavni cilj projekta je podržati kontinuitet javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Osim toga, projekt će dati upute i za bolje informiranje javnosti i podržavanje javnosti u postupcima javnog savjetovanja.

Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine”.

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o aktivnostima koje utječu na okoliš predstavlja jedno od važnijih mehanizama zaštite okoliša. Ovdje se posebna pažnja posvećuje postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (uključujući stratešku procjenu) te ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koji uključuju javnost i zainteresiranu javnost putem javne rasprave (javnog uvida i javnog izlaganja). Ovim projektom pokušao bi se stvoriti okvir za nesmetano provođenje postupka javnog savjetovanja prilikom donošenja odluka koje se tiču okoliša u novonastalim uvjetima uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Korisnici projekta su prvenstveno šira javnost i zainteresirana javnost u postupcima zaštite okoliša, zatim javni sektor (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnici javne uprave i samouprave), gospodarski sektor (predstavnici ovlaštenika koji izrađuju podloge za procjenu utjecaja na okoliš i investitori), civilni sektor (organizacije civilnog društva  koji djeluju u području zaštite prirode i okoliša). Ovaj projekt također može pružiti okvir za dugoročno unaprjeđenje sustava uključivanja javnosti u donošenje odluka o zaštiti okoliša.

Glavni učinak projekta je omogućavanje javnosti i zainteresiranoj javnosti transparentno i učinkovito sudjelovanje u javnim raspravama, naročito kada govorimo o javnim izlaganjima u uvjetima pandemije.