Udruga Biom traži stručnjaka za zaštitu prirode u Zagrebu

 • 13.08.2020.

Udruga Biom traži motiviranu i ambicioznu osobu u ulozi stručnog suradnika/ce za zaštitu prirode koja će nam se pridružiti, te samostalno i u timu  raditi na koordinaciji i provedbi EU projekata LIFE Lynx i Dinalpconnect. Posao uključuje provedbu radionica, sudjelovanje u pripremi smjernica te istraživanje, analizu i praćenje divlje flore i faune. Izabrani stručni/a suradnik/ca će sudjelovati  u radu Udruge i realizaciji drugih  projekata  te doprinositi svojim znanjem i vještinama za dobrobit prirode i društva.

Rad u našoj udruzi nudi brojne mogućnosti za sve koji se smatraju poduzetnim, kreativnim i samostalnim stručnjacima i potiče osobni i profesionalni razvoj. 

Ukoliko se prepoznaješ u ovim vrijednostima i području rada, onda je Biom potencijal za tebe!

LIFE Lynx, puni naziv projekta: Spašavanje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa od izumiranja. Projekt je sufinanciran kroz EU Program LIFE u trajanju od 1.7.2017. do 30.3.2024. Najvažniji cilj LIFE Lynx projekta je zaustaviti izumiranje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa, koje će se postići nizom kompleksnih aktivnosti iz različitih područja upravljanja risom. Tim putem se nastoje osigurati cjelovita i održiva rješenja za sve čimbenike koji ugrožavaju populaciju. Populacija risa koju Hrvatska dijeli sa susjednim zemljama izuzetno je mala i ugrožena. Razlog tome je nestabilnost malobrojne populacije, čiji je jedini spas dovođenje „svježih“ gena iz druge, stabilne populacije. Zaustavljanje izumiranja populacije risa na području Hrvatske, Slovenije i Italije će se postići naseljavanjem 14 životinja iz Slovačke i Rumunjske. Uspješnost naseljavanja prate znanstvena istraživanja, koja uključuju praćenje naseljenih životinja i njihovih potomaka pomoću fotozamki i GPS ogrlica te brojne genetske i ekološke analize. Države uključene u projekt (Slovenija, Italija, Slovačka, Rumunjska, Hrvatska) uskladit će i unaprijediti upravljanje ovom ugroženom vrstom te će se pripremiti strateški dokumenti koji će osigurati dugoročnu suradnju na ovom području. Više o projektu: www.lifelynx.eu

Dinalpconnect, puni naziv projekta: Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida. Projekt je sufinanciran iz EU Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION u trajanju od 1.3.2020. do 30.8.2022. Cilj projekta je ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti, s obzirom na trenutne i buduće pritiske. Također, na pilot područjima će se provesti mjere kojima se doprinosi ekološkoj povezanosti. U okviru projekta jedanaest partnera iz sedam zemalja uspostavit će mrežu pilot regija kako bi ojačalo prekogranične veze između zaštićenih područja (uključujući područja ekološke mreže). Zajednički akcijski planovi za poboljšanje ekološke povezanosti prekograničnih staništa u pilot regijama zasnivat će se na smjernicama za poljoprivredne i šumarske prakse koje uključuju zaštitu biološke raznolikosti. Kako bi se to omogućilo, ispitat će se postojeće prakse u poljoprivredi i šumarstvu, kao i legislativni okvir na razini EU-a. Socijalno-ekonomska perspektiva bit će uključena kroz istraživanje trenutnih gospodarskih aktivnosti koje potiču očuvanje bioraznolikosti u pilot regijama te kroz pripremu smjernica za njihovo unapređenje i razvoj novih ideja.

 

Stručni suradnik za zaštitu prirode

 

Radno mjesto: stručni suradnik/ica za zaštitu prirode u Udruzi Biom, Čazmanska 2, 10000 Zagreb

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do 30.6.2024. Probni rad predviđen je u trajanju od šest mjeseci.

 

Opis poslova:

 • interna koordinacija i provedba LIFE Lynx, Dinalpconnect i drugih projekata, prema potrebi
 • sudjelovanje u izradi smjernica za održivo upravljanje zaštićenim i područjima od posebne važnosti
 • organizacija međunarodnih i nacionalnih radionica
 • istraživanje i praćenje zaštićenih ili rijetkih/ugroženih vrsta flore i/ili faune
 • unos i analiza terenskih podataka te pisanje izvještaja
 • priprema i provedba edukacijskih programa 
 • priprema i provedba komunikacije s medijima i javnosti putem socijalnih mreža
 • vođenje osnovnih administrativnih poslova
 • rad s različitim dobnim skupinama te nacionalnim i međunarodnim suradnicima 

 

Osoba mora biti:

 • samostalna 
 • izraženih organizacijskih vještina
 • izraženih komunikacijskih vještina
 • dobrih istraživačkih sposobnosti
 • prilagodljiva okruženju te radu s osobama različitih profila 
 • senzibilizirana za probleme zaštite prirode i okoliša
 • spremna na terenski rad
 • spremna za prilagodbu iznenadnim rokovima te povremenim putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Uvjeti:

 • Završen fakultet, akademija, magisterij ili doktorat
 • Obrazovanje iz područja biologije, ekologije, zaštite prirode, šumarstva ili srodnih područja
 • Iskustvo u provedbi EU projekata
 • Informatička pismenost (MS Office paket, Google alati, internet)
 • Iskustvo u obradi terenskih podataka i korištenja GIS programa (QGIS)
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika (poznavanje slovenskog i talijanskog nije uvjet ali je poželjno)
 • Fleksibilnost i prihvaćanje promjena
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan i samostalan vozač)

 

Nudimo:

 • Ugodno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca. 
 • Izazovan i dinamičan posao u timu u kojem se vrednuje izvrsnost, znanje, spremnost na učenje, preuzimanje inicijative te snalažljivost. 
 • Mogućnost kontinuiranog usavršavanja i unapređenja vlastitih stručnih vještina. 

 

Postupak prijave i izbor kandidata:

 

Prijava na radno mjesto: Stručni suradnik za zaštitu prirode

Životopis – na hrvatskom jeziku

Pismo motivacije – do 500 riječi, na hrvatskom jeziku

Pismo preporuke

 

Prijave se primaju isključivo putem e-maila, na adresu: posao@biom.hr

 

Rok za podnošenje prijave je 25.8.2020. u 17:00.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na testiranje stručnih sposobnosti i vještina. Početak rada je u listopadu-prosincu 2020.