Udruga Biom postala punopravni partner BirdLife Internationala

  • 24.07.2018.

Logo_Biom

Udruga Biom je odlukom Globalnog vijeća stekla status punopravnog partnera u BirdLife Internationalu, svjetskoj krovnoj organizaciji za zaštitu ptica, njihovih staništa i svjetske biološke raznolikosti. Biom u okviru BirdLife partnerstva djeluje od 2013. godine, kada je na Svjetskom kongresu BirdLife Internationala u Kanadi izabran kao predstavnik Hrvatske.

BirdLife International jedno je od najvećih svjetskih partnerstava nevladinih organizacija za zaštitu prirode, koje okuplja 121 neprofitnu organizaciju i broji preko 2.7 milijuna članova. Prioriteti djelovanja BirdLifea su sprečavanje izumiranja ugroženih vrsta ptica, identificiranje i zaštita  područja značajnih za ptice, održavanje i obnova staništa za ptice, te umrežavanje i osnaživanje drugih inicijativa za zaštitu prirode.

Od 2013. godine, kada je izabrana kao predstavnik Hrvatske, Udruga Biom imala je status pridruženog člana BirdLifea (eng. BirdLife Affiliate) i aktivno je sudjelovala u radu više radnih skupina. Biom je tako bio u radnoj skupini za Direktivu o pticama i Direktivu o staništima, te radnim skupinama za more, poljoprivredu i komunikacije. Status pridruženog partnera omogućavao je Biomu sudjelovanje u radnim skupinama, ali ne i pravo glasa na skupštini BirdLife partnerstva, kao ni mogućnost da bira ili bude biran za članstvo u službenim radnim tijelima.

Pet godina intenzivne suradnje i izgradnje kapaciteta rezultiralo je evaluacijskim postupkom za stjecanje punopravnog članstva u BirdLife partnerstvu, koje je Biomu dodijeljeno na sastanku Globalnog vijeća koji se održavao 18. – 20. lipnja 2018. godine.

Što punopravno članstvo znači za budući rad Bioma?

Punopravnim članstvom Udruga Biom predstavlja Hrvatsku u BirdLife partnerstvu, te će joj jedan od ciljeva biti okupljanje lokalnih konzervacijskih grupa koje svojim radom mogu doprinijeti ciljevima BirdLife partnerstva. Strategija Bioma još je od 2013. usklađena sa strategijom BirdLifea. Punopravnim članstvom Biom se obvezuje dodatno raditi na provedbi svoje strategije, koja uključuje i reviziju međunarodnih područja značajnih za ptice (eng. IBA) te ključnih područja bioraznolikosti (eng. KBA).

Narednih pet godina, kroz provedbu LIFE Artina projekta koji započinje u jesen 2018. godine, Biom će raditi na identifikaciji i uspostavi prvih offshore morskih IBA područja u Hrvatskoj, ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, značajnih za ptice.

Već u rujnu 2018., Biom će po prvi puta na Sastanku globalnog partnerstva glasati o strateškim pitanjima važnim za BirdLife, poput revizije BirdLifeove strategije iz 2013. godine, novih KBA standarda, modela za financiranje, te razvoja kapaciteta.

 Zahvaljujući punopravnom članstvu Biom ima mogućnost prijave i na »male darovnice BirdLifea«, kroz koje će nastaviti borbu protiv krivolova, elektrokucije ptica i dr. Na kraju, članstvo Biomu omogućuje prijavljivanje za financiranje kroz MAVA-in Fond za jačanje kapaciteta, što će omogućiti sustavno i trajno jačanje organizacijskih kapaciteta Udruge uz pomoć BirdLife partnera.

LOGO-BirdLife-colour-2000px