Učka 360°

Kako bi ponuda Parka prirode Učka postala još bogatija i zanimljivija turistima modernog doba, Javna Ustanova Park prirode Učka s partnerima općinom Kršan i Biomom, razvija programe i ponudu, utemeljene na održivom korištenju prirodne i kulturne baštine. Udruga Biom radi na razvoju volonterskih programa i promatranja ptica kao oblika turizma te razvija volonterske programe temeljene na očuvanju bioraznolikosti.

  • 16.09.2019.

Projekt se provodi kako bi se razvila ponuda za posjetitelje Parka prirode Učka, utemeljena na održivom korištenju prirodne i kulturne baštine. Osim razvoja posjetiteljske i volonterske infrastrukture, ponuda se obogaćuje postavom ekomuzeja Vlaški puti i planinarskih staza „putevima Kontrabanada“.

Udruga Biom razvija ponudu za promatranje ptica, provedbom edukacija i izradom ornitološkog vodiča te, u suradnji s udrugom Bioteka, organizacijom volonterskih i ornitoloških kampova na području Parka u ukupnom trajanju od preko 80 dana godišnje, uključujući lokalne i internacionalne volontere.

Kroz projekt u Parku se razvija posjetiteljska infrastruktura i kreira se sadržaj privlačan turistima novog doba, temeljen na aktivnom sudjelovanju, cjeloživotnom učenju i održivosti. Udruga Biom doprinosi projektu svojim stručnim znanjem o pticama u razvoju ponude promatranja ptica (“birdwatching”) i edukaciji djelatnika Parka za provođenje tura promatranja ptica te izradi ornitološkog vodiča. Biom također razvija volonterske programe temeljene na očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja kroz edukaciju djelatnika za provođenje volonterskih programa i organizaciju volonterskih i ornitoloških kampova na području Parka u ukupnom trajanju od preko 80 dana godišnje, uključujući lokalne i internacionalne volontere.

Nositelj projekta: Javna Ustanova Park prirode Učka

Projektni partneri: Općina Kršan, Udruga Biom

Trajanje projekta: 2017. – 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 49.907.256,75 kuna

Izvori financija: Projekt sufinanciraju bespovratnim sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.