Treća online radionica: Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima

  • 26.11.2020.

Treća on-line radionica projekta „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“ održana je 13. studenog 2020. Konzultacijski tim projekta predvođen predstavnicima Udruge BIOM (nositelja projekta) i Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (partnera na projektu) usmjerio se na raspravu oko desetak smjernica predloženih na prethodnim radionicama, a koje se odnose na održavanje javnog uvida i javnog izlaganja za zahvate u zaštiti prirode i okoliša u uvjetima ograničenih okupljanja. Prijedlozi smjernica usuglašenih unutar konzultacijskog tima uputit će se nadležnim tijelima koje provode postupke procjene utjecaja na okoliš kao i široj javnosti.

Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.”

#acfhrvatska #ahaprojekti #javnarasprava #covid19 #zaštitaprirodeiokoliša