Treba promijeniti način sudjelovanja javnosti u postupcima zaštite okoliša

  • 17.10.2020.

Na drugoj online radionici projekta „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“, održanoj 9. listopada 2020., konzultacijski tim projekta predvođen predstavnicima Udruge BIOM (nositelja projekta) i Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (partnera u projektu) izrazio je potrebu za temeljnom promjenom načina sudjelovanja javnosti pri čemu se većina slaže da je nužna promjena zakonodavnog okvira u segmentu informiranja i uključivanja javnosti ne samo u postupke zaštite okoliša već i u donošenje prostornih planova.

Također, utvrđena je očita potreba da predstavnici tijela i organizacija koji su dionici ovog projekta kao i sudionici u postupcima procjene i strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, nastave nakon završetka projekta zajednički i sustavno raditi na potrebnim promjenama upravo radi razumijevanja različitih uloga u sustavu i usuglašavanja mišljenja.

U završnici projekta, do kraja studenoga 2020., u fokusu će biti diskusija i primjena prijedloga za javne rasprave koje je financijski, pravno i organizacijski moguće u kratkom roku provesti u pandemijskim uvjetima.

Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije je ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.