Tetrijeb gluhan – Ptica godine 2023.

Tetrijeb gluhan je stanarica koja naseljava visoke planine gorske Hrvatske i danas se zadržala samo na malim i nepristupačnim područjima s očuvanim odgovarajućim staništem.

  • 21.11.2022.

Chris Gomersall (rspb-images.com)

Ljubitelji ptica u proteklih nekoliko dana odabrali su tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) za Pticu godine 2023. Izbor je proveden putem weba, u organizaciji udruge Biom i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.

Tetrijeb gluhan je stanarica koja naseljava visoke planine gorske Hrvatske i danas se zadržala samo na malim i nepristupačnim područjima s očuvanim odgovarajućim staništem. S nižih je planinskih područja nestao zbog načina gospodarenja šumama i uznemiravanja. Ova vrsta zahtijeva stare crnogorične šume s gustim prizemnim raslinjem koje se izmjenjuju s prostranim proplancima, a važna hrana su im borovnice. Populacija tetrijeba gluhana u Hrvatskoj je već dugo ugrožena s trendom opadanja. Veliku ulogu u padu brojnosti ima nestanak prikladnog staništa, točnije smanjenje površine smrekovih šuma zbog klimatskih promjena i zatopljenja.

Zaštita ove zahtjevne vrste moguća je samo uz međusektorsku suradnju zaštitara prirode, šumara i lovaca. Ova vrsta je dobar primjer koliko je kompleksna zaštita životinja u divljini i koliko različitih faktora ima utjecaj u tome.

Tetrijeb gluhan velika je, ali plaha šumska ptica koja se rijetko opaža. Dok mužjaci izgledaju prilično spektakularno, osobito u udvaračkoj pozi, ženke su mimikrično obojene i – dvostruko manje od mužjaka. Time ova vrsta ima jedan od najizraženijih spolnih dimorfizama kod ptica. Društveni život im je također neobičan – mužjaci i ženke ne žive zajedno već se sparuju na pjevalištima gdje ženke dolaze birati mužjake koji se udvaraju.

Izborom za Pticu godine tetrijeb gluhan je postao simbol zaštite prirode u 2023. godini. Kao i protekle dvije godine glasanje je bilo otvoreno za javnost, a ornitolozi su nominirali tri kandidata, te su, pored tetrijeba gluhana u izboru bile još dvije ptice – čaplja danguba (Ardea purpurea) i gregula (Puffinus yelkouan). Tetrijeb je s osvojenih 43,5 posto glasova uvjerljivo pobijedio, dok je razlika u broju glasova za čaplju dangubu i gregulu bila tek nešto više od 1 posto.

Sve tri vrste ugrožene su spletom različitih čimbenika te je njihova zaštita vrlo kompleksna. Radom na očuvanju svih triju vrsta štitimo i cjelovite ekosustave kojima pripadaju.

Izbor za pticu godine u Hrvatskoj prvi su put proveli ornitolozi i organizacije koje se bave proučavanjem i zaštitom ptica i prirode 2016. godine, kada je tom titulom proglašena bregunica (Riparia riparia). Izbor je ponovno održan 2018. godine, koja je proglašena godinom čigre, s fokusom na crvenokljunu čigru (Sterna hirundo) i malu čigru (Sternula albifrons), a 2019. je Ptica godine bila prepelica (Coturnix coturnix), te potom zlatovrana (Coracias garrulus) kao Ptica godine 2020. Sudjelovanje u izboru ptice godine prvi je put široj javnosti bilo otvoreno 2021. godine u želji da što širi krug ljudi osvijesti potrebu dobrobiti ptica, njihovih staništa i očuvanja bioraznolikosti u Hrvatskoj. Na taj način titulu Ptice godine 2021. osvojila je lastavica (Hirundo rustica), a 2022. sova ušara (Bubo bubo).