Suradnja HEP ODS-a i Udruge BIOM na zaštiti ptica

  • 01.06.2016.

HEP_logoLogotip Udruge BIOM

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Udruga BIOM prošli tjedan su U Zagrebu potpisali Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja na rizičnim elementima nadzemne distribucijske mreže električne energije.

HEP ODS odgovoran je za isporuku električne energije kupcima te za održavanje i razvoj distribucijske mreže i postrojenja. Suradnja HEP-ODS-a i BIOM-a značajno će unaprijediti provođenje obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode te Pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Natura 2000, a koje uključuju zaštitu ugroženih i zakonom zaštićenih vrsta ptica na području ekološke mreže koja pokriva preko 30 % površine Hrvatske.

Povezanost zaštite ptica s održavanjem distribucijske mreže proizlazi iz činjenice da su aktivnosti ptica na električnim stupovima i drugoj energetskoj infrastrukturi jedan od uzroka prekida u napajanju potrošača električnom energijom u Republici Hrvatskoj. Suradnja BIOM-a i HEP-ODS-a dobrovoljnog je karaktera i uspostavljena je prema primjerima najbolje svjetske prakse. Obostrana korist se, uz zaštitu ptica od stradavanja od strujnog udara, očituje i kroz unaprjeđenje sigurne i neprekinute isporuke električne energije kupcima te smanjenje troškova održavanja elektroenergetske mreže.

Sporazum o suradnji uključuje stručnu podršku u prikupljanju podataka o stradavanju ptica, razvoj i implementaciju tehničkih rješenja za učinkovitu provedbu mjera zaštite, redovitu komunikaciju s ciljem razmjene informacija te zajedničkom informiranju javnosti o provedenim aktivnostima.

Opredjeljenje HEP ODS-a o provođenju mjera zaštite okoliša i prirode s ciljem očuvanja biološke raznolikosti implementirano je i u Politiku upravljanja okolišem HEP-a, a zaštita ptica od strujnog udara provodi se već dulji niz godina. Ovakva suradnja će unaprijediti te aktivnosti, olakšati provedbu zakonskih obveza s područja zaštite okoliša i prirode te ojačati zaštitu ptica i prirode u Hrvatskoj.

sup3

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) jedna je od najugroženijih ptica u Hrvatskoj, te povremeno stradava od elektrokucije prilikom kontakta s elementima distribucijske mreže. Prilikom stradavanja često dolazi do prekida opskrbe električnom energijom.

sova usara

Sova ušara (Bubo bubo), naša najveća sova, jedna je od vrsta koja stradava na elementima distribucijske mreže duž cijele jadranske obale. Prilikom stradavanja često dolazi do prekida opskrbe električnom energijom.