Studija o utjecaju na okoliš za zahvat Vjetroelektrana Udbina

  • 12.08.2012.

Za pojam udruga je čula većina stanovništva Hrvatske no mnogima je nejasno što sve udruge rade, što mogu raditi, što smiju raditi i što bi trebale raditi. Udruge kao organizacije civilnog društva bi trebale biti protuteža vlasti, ne u smislu političke opozicije koja najčešće djeluje protiv vlasti, već u smislu partnera koji će korigirati postupke vlasti u vidu zaštite prava civilnog društva, ali i okoliša, prirode i svega onoga čega se pojedine udruge dotiču.

U tom vidu djeluje i Udruga BIOM, kao i mnoge druge udruge u Hrvatskoj, kako bi ispravili propuste vlasti i njenih službi. Jedan takav primjer je i studija o utjecaju na okoliš (SUO) planirane vjetroelektrana Udbina (VE Udbina) na koju je BIOM uložio primjedbe.

Za početak – mali uvod. Vjetroenergija kao obnovljivi izvor energije je poželjan doprinos energetskoj slici Hrvatske, no nažalost, potrebne su velike površine pod vjetroturbinama kako bi se dobile minimalne količine energije. Problem sa velikim brojem vjetroturbina je ekonomske i okolišne pozadine. Prvo, vjetroelektrane ne otvaraju radna mjesta jer su ti sustavi automatizirani, a gotovo svi dijelovi jedne vjetroelektrane dolaze iz uvoza. Dakle, osim građevinskih radova prilikom izgradnje, planiranja projekta te izvođača SUO, tu veće koristi u vidu trajnih radnih mjesta nema. Što se tiče prirode, slobodno se može reći da ona najviše pati ako se SUO ne izvede kako treba i ako se odobri postavljanje VE na neprikladno mjesto. Nažalost, u Hrvatskoj je praksa takva da investitor projekta izabire i plaća izvođača SUO te se često događa da izvođač SUO pogoduje investitoru kako bi osigurao svoj angažman na budućim projektima istih investitora. Rezultat imamo već sada – loše postavljene VE koje ugrožavaju malu populaciju surih orlova ili VE koje se postavljaju na selidbenim koridorima ptica.

Ukratko, čista energija ne postoji, niti od vjetra, niti od vode, niti od sunca. Ali pravilnim postupanjem moguće je ublažiti štetan utjecaj svih elektrana. Zato se i BIOM angažirao oko ove, ali i mnogih prethodnih vjetroelektrana, kako bi probali osigurati minimalne standarde u zaštiti ptica i prirode.

Zamjerke koje je BIOM podnio tiču se nedostatne metodologije terenskih istraživanja prilikom izrade studije o utjecaju na okoliš, selektivno prikazivanje informacija (ne stavljanje u fokus najugroženijih vrsta poput surog orla), pristranost predmetnog povjerenstva i manipuliranje podatcima zbog očitog sukoba interesa, zastarjelost propisanih mjera zaštite od kolizije ptica s vjetroturbinama.

Cijeli prigovor preuzmite u PDF formatu.