Stručno osposobljavanje u BIOM-u

  • 21.03.2017.

Logotip_Udruge_BIOM

Voliš prirodu i ptice, ali ti je matematika oduvijek bila prva ljubav? Želiš steći iskustvo u poslovima administracije domaćih i EU projekata? Postani dio BIOM-ovog tima!

Tražimo zainteresiranog kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Stručni suradnik administrator za sudjelovanje na poslovima pripreme poslovne dokumentacije za knjiženje, provođenja poslova blagajne, izradi prijava na domaće i EU natječaje.

Potrebni uvjeti i kvalifikacije za prijavu na program:

– VSS ekonomije

– ne više od 12 mjeseci staža u struci

– napredno poznavanje informatike (access, excel, word)

– odlično pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika

Prednosti:

– iskustvo u radu na računovodstveno-administrativnim poslovima

– iskustvo u radu na računovodstveno-administrativnim poslovima u civilnom sektoru

– iskustvo administriranja projekata financiranih od Europske unije

– poznavanje knjigovodstvenih programa

– iskustvo u radu i/ili volontiranju u civilnom sektoru

Natječaj je službeno objavljen i na burzi rada.

Prijaviti se možeš do 28.3.2017. isključivo na email posao@biom.hr, uz priloženu presliku diplome (ili potvrde o diplomi) te životopis.