Stručni botaničko-ornitološki izlet u Ninski zaljev

  • 11.05.2016.

13131333_1102924636437773_1310314412368001207_o

U subotu, 7.5.2016. održan je stručni botaničko-ornitološki izlet u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva i Udruge BIOM. Izletu su prisustvovala 54 sudionika sa stručnim vodstvom ornitologa Ivana Budinskog i Vedrana Lucića, ornitologa-botaničara Tomislava Hudine i botaničara Sandra Bogdanovića i Vedrana Šegote.

Tijekom izleta posjetili smo različita staništa, od obalnih laguna na kojima smo vidjeli vrste poput pčelarice (Merops apiaster)  i suhih travnjaka gdje smo slušali i gledali poljsku ševu (Alauda arvensis) do ninske solane na kraju izleta gdje smo imali prilike vidjeti vlastelicu (Himantopus himantopus) na gniježđenju.

Želimo se zahvaliti svima koji su koji su nas podržali, Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te našim domaćinima Turističkoj zajednici grada Nina i JU Natura Jadera na divnom gostoprimstvu.

Popis ptica viđenih tijekom izleta:

Latinski naziv vrste: Hrvatski naziv vrste:
Merops  apiaster pčelarica
Miliaria calandra velika strnadica
Corvus cornix siva vrana
Sturnus vulgaris čvorak
Delichon urbica piljak
Luscinia megarhynchos slavuj
Parus major velika sjenica
Passer hispaniolensis španjolski vrabac
Carduelis carduelis češljugar
Alauda arvensis poljska ševa
Cisticola juncidis šivalica
Phasianus colchicus fazan
Anthus campestris primorska trepetljika
Hirundo rustica lastavica
Tadorna tadorna utva
Sylvia atricapilla crnokapa grmuša
Hippolais polyglotta kratkokrili voljić
Sylvia borin siva grmuša
Saxicola rubetra smeđoglavi batić
Motacilla alba bijela pastirica
Turdus merula kos
Egretta garzetta mala bijela čaplja
Anas platyrhynchos divlja patka
Phalacrocorax pygmeus mali vranac
Ardeola ralloides žuta čaplja
Himantopus himantopus vlastelica
Chloris chloris zelendur
Streptopelia decaocto gugutka
Lanius colurio rusi svračak
Falco tinnunculus vjetruša
Motacilla flava žuta pastirica
Charadrius dubius kulik sljepčić
Calidris alpina žalar cirikavac
Tringa glareola prutka migavica
Tringa erythropus crna prutka
Philomachus pugnax pršljivac
Sternula albifrons mala čigra
Larus michahellis galeb klaukavac