Spring Alive – natjecanje za škole

  • 07.04.2015.

springalive_logo

Spring Alive je međunarodni projekt s ciljem razvijanja interesa djece za prirodu i zaštitu ptica selica kroz sudjelovanje u različitim događajima. Sastoji se od mnogih aktivnosti, od kojih je najvažnija prijavljivanje prvih opažanja lastavica, roda, kukavica, čiopa i pčelarica na web stranici www.springalive.net. Djeca tako sudjeluju u stvaranju karte selidbe ovih vrsta ptica iz Afrike u Europu. U Hrvatskoj Spring Alive projekt provodi Udruga BIOM, hrvatski BirdLife partner, a u sklopu projekta organiziramo i veliko natjecanje za škole u čitavoj Hrvatskoj.

U natjecanje se mogu uključiti sve škole s područja Republike Hrvatske tako da na email adresu springalive@biom.hr pošalju svoja opažanja s naznačenom vrstom ptice, brojem aktivnih gnijezda (ili rupa u slučaju pčelarica) i lokaciju kolonije. Lokaciju možete poslati u obliku GPS koordinata, kao označenu lokaciju na Google maps-u (ili nekom drugom sličnom servisu) ili kao fotografiju s geo tag-om na pametnom telefonu.

Škola koja prijavi najveću koloniju (najveći broj gnijezda) piljaka, lastavica ili pčelarica osvaja dalekozor.

Ciljevi natjecanja:

  • kreiranje karte kolonija lastavica, piljaka i pčelarica u Republici Hrvatskoj koja će pridonijeti njihovoj zaštiti
  • uključivanje učenika u zaštitu okoliša i upoznavanje s pojmom monitoringa
  • povezivanje škola u nacionalnu mrežu koja brine o kolonijama ptica

Glavne aktivnosti:

  • prebrojavanje aktivnih gnijezda piljaka i/ili lastavica i i/ili pčelarica
  • zabilježavanje lokacije promatrane kolonije pomoću GPS-a, fotografije s geotag-om na pametnom telefonu ili obilježavanje lokacije na Google maps-u
  • prijavljivanje lokacije i veličine kolonije na email adresu springalive@biom.hr