Sprečavanje protuzakonitog ubijanja ptica na ribnjacima

Ribnjaci predstavljaju važna područja za gniježđenje, hranjenje i područja za odmor tijekom migracije ptica. Nažalost, prepoznati su kao područja na kojima je čest krivolov na ptice.

  • 12.09.2019.

Tijekom istraživanja ilegalnog ubijanja ptica na Mediteranu, ribnjaci su prepoznati kao crne točke za krivolov, gdje se godišnje ubije barem 16 500 ptica (Brochet i sur. 2016). Cilj ovog projekta je prikupiti bazne podatke o načinu krivolova ptica na ribnjacima kako bi se mogle primijeniti anti-krivolovne aktivnosti pomoću zakonskih institucija. Preko raznih media objavit će se rezultati aktivnosti i podignut će se svijet javnosti o krivolovu ptica na ribnjacima.

Puni naziv projekta: Full of carp – Tackling illegal killing of birds on continental carp fisheries in Croatia

Skraćeni naziv projekta: Full of carp

Nositelj projekta: Udruga Biom

Trajanje projekta: 1. svibanj 2018 – 31. svibnja 2020

Ukupna vrijednost projekta: 6.907,02 Euro

Biomov iznos: 6.907,02 Euro

Izvori financija: BirdLife