S IWC-a u Pomeru: Liska, plamenac, mala prutka…

Naši vrijedni volonteri siječanj su proveli na Zimskom prebrojavanju ptica vodarica, a u prvoj objavi s ovogodišnjeg IWC-a donosimo fotografije iz Pomera na jugu Istre. Ptice je zabilježio Goran Stjepić, djelatnik Javne ustanove Kamenjak.

  • 08.02.2022.

Liska (Fulica atra) je vrsta koja spada u red ždralovki. Hrani se na vodi i često je se može vidjeti u jatima za vrijeme zimovanja i migracije, a jata mogu biti i sa po nekoliko tisuća jedinki. Često su i u miješanim jatima, zajedno s patkama i drugim močvaricama.
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta) je selica, koja u malim brojevima prezimljuje na području Hrvatske. Obično zimuje u primorju, gdje se može vidjeti na plitkim obalama kako traži hranu.
Mala prutka (Actitis hypoleucos) je jedna od malobrojnih vrsta šljukarica koje se bilježe u Hrvatskoj za zimskih mjeseci. Prepoznatljiva je po svom mahanju repom gore-dolje, te laganom hodanju uz rub rijeka, jezera ili mora u potrazi za hranom.
Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis) je čest u Hrvatkoj tijekom cijele godine. Obično ga se može vidjeti u malim, rahlim skupinama, često s drugim pticama poput pataka i gusaka.
Plamenac (Phoenicopterus roseus) je donedavno bio rijetka vrsta, s tek nekoliko opažanja u Hrvatskoj, no posljednjih godina gotovo se redovno bilježi na hrvatskoj obali. Vrlo su prepoznatljivi, te ih se najčešće viđa u manjim jatima.
Riječni galeb (Chroicocephalus ridibundus) je jedan od naših najčešćih galebova, kojeg usprkos imenu, bilježimo i na moru. Kreće se u velikim jatima, ali može biti i sam. Često je i u društvu galeba klaukavca, a može ga se vidjeti na obalama rijeka, mora, u parkovima.