Revizorsko izvješće za 2015. godinu

  • 01.07.2016.


Na dolje navedenoj poveznici možete pronaći izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u godišnje financijsko izvješće Udruge BIOM u 2015. godini.

Revizorsko izvješće za 2015. godinu