Revizori: Zajednička poljoprivredna politika EU promiče veću, a ne učinkovitiju uporabu vode

  • 29.09.2021.

Politikama Europske unije ne može se zajamčiti da poljoprivrednici upotrebljavaju vodu na održiv način – stoji u novom izvještaju Europskog revizorskog suda „Održiva uporaba vode u poljoprivredi: financijska potpora u okviru ZPP-a vjerojatnije promiče veću, a ne učinkovitiju uporabu vode”. Iako poljoprivreda uvelike i neosporno utječe na vodne resurse, na poljoprivrednike se, na njihovu korist, primjenjuje prevelik broj iznimki od vodne politike EU-a koje ometaju nastojanja da se zajamči pravilna uporaba vode. Osim toga, poljoprivredna politika EU-a promiče i prečesto potiče veću, a ne učinkovitiju uporabu vode – dodaju još europski revizori u svom izvještaju o uporabi vode i Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije.


Podsjećaju revizori u izvještaju da se jedna četvrtina sveukupne zahvaćene vode u EU-u upotrebljava u poljoprivredi i to uglavnom za navodnjavanje. U Okvirnoj direktivi o vodama utvrđena je ciljna vrijednost postizanja dobrog stanja svih vodnih tijela do 2027., ali postoje znatna kašnjenja u pogledu ostvarenja te ciljne vrijednosti. Potpora poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) na različite načine utječe na uporabu vode u poljoprivredi te je Sud utvrdio da poljoprivredne politike nisu dosljedno usklađene s vodnom politikom EU-a.
Sud zaključuje da ni u EU-u ni u državama članicama poljoprivredne politike nisu dosljedno usklađene s vodnom politikom EU-a te da je malo programa u okviru ZPP-a u kojima su plaćanja povezana sa strogim uvjetima održive uporabe vode. Sud stoga preporučuje Europskoj komisiji da: (1) od država članica zatraži da obrazlože razine cijene vode i iznimke od zahtjeva za dobivanje odobrenja za zahvaćanje vode kada se Okvirna direktiva o vodama primjenjuje u praksi u poljoprivredi; (2) poveže plaćanja u okviru ZPP-a s okolišnim standardima o održivoj uporabi vode; (3) zajamči da projekti financirani sredstvima EU-a doprinesu ostvarenju ciljeva Okvirne direktive o vodama.
Cijeli izvještaj Europskog revizorskog suda o održivoj upotrebi vode pronađite ovdje: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_20/SR_CAP-and-water_HR.pdf