Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero

 • 26.02.2018.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero provodi projekt “Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (šifra projekta KK.06.1.2.01.0014).

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 29.851.461,04 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 22.310.046,54 kuna. Za bespovratno sufinanciranje odobrena su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u najvišem intenzitetu potpore od 85% ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 18.963.539,55 kn. Važnost projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10% odobrenog sufinanciranja Fondu prihvatljivih troškova u iznosu 1.622.570,57 kn.

Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 26. ožujka 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 31. prosinca 2021. godine. Partneri na projektu su Grad Biograd na Moru, Udruga BIOM i Udruga LAG Laura.

BW1A3859

Svrha odnosno specifični cilj Projekta je povećanje privlačnosti i edukativnih sadržaja te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Vransko jezero, čime se daje izravan doprinos ostvarenju općeg cilja projekta – održivom korištenju odredišta prirodne baštine i održivom društveno gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno tehničke dokumentacije i studija
 • Uređenje info centra Biograd n/M – aktivnost provodi partner Grad Biograd na Moru
 • Uređenje lučice Crkvine uz stvaranje tehničkih preduvjeta za njeno funkcioniranje
 • Monitoring utjecaja turističkih aktivnosti na ornitofaunu Vranskog jezera – aktivnost provodi partner Udruga BIOM
 • Izgradnja i obnova edukacijsko poučnih staza
 • Nabava vozila i plovila za prijevoz posjetitelja
 • Postavljanje adrenalinskog parka
 • Nabava opreme za posjetitelje
 • Edukacija i interpretacija znamenitosti Parka
 • Edukacija i interpretacija znamenitosti Ornitološkog rezervata i šireg područja Parka – aktivnost provodi partner Udruga BIOM
 • Edukacija i uključivanje lokalnog stanovništva u kreiranje turističke ponude Parka – aktivnost provodi partner LAG Laura
 • Prezentacija i promocija turističkih proizvoda Parka prirode
 • Uvođenje sustava naplate, evidencije i praćenja posjetitelja
 • Unaprjeđenje infrastrukture Parka
 • Program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva, očuvanju i cjelovitosti područja ekološke mreže u lučici Crkvine

Sve aktivnosti međusobno su povezane, predstavljaju preduvjet/nadogradnju jedna drugoj, a ostvarenjem pojedinačnih rezultata (nadogradnja prezentacijsko obrazovnih kapaciteta, povezivanje nezavisnih atrakcija u integralnu posjetiteljsku cjelinu, obogaćivanje turističke ponude Parka, bolje praćenje posjetitelja, promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša te informiranje i edukacija posjetitelja, lokalnog stanovništva i zaposlenika) kumulativno se ostvaruje postavljeni cilj i svrha Projekta.

Za više informacija o projektu:

voditelj projekta Danijel Katičin, 023/383-181, e-mail: revita@pp-vransko-jezero.hr.

vidljivost_logići