Radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve

  • 01.06.2016.

delta_neretve

U sklopu izrade prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjem ekološke mreže Delta Neretve, održana je 16.5.2016 prva radionica s dionicima u Metkoviću. Prijedlog plana upravljanja izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (JU DNŽ), uz stručnu podršku Udruge BIOM, a sufinanciran je od zaklade Euronatur.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, grada Ploča i grada Opuzena, Turističke zajednice grada Metkovića, lokalnih udruga, OPG-ova, LAGa, obrazovnih institucija, poljoprivredno-savjetodavne službe, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ, Lovačkog saveza DNŽ…

U prvom dijelu radionice Željka Rajković je, ispred BIOMa, sudionicima objasnila pojam ekološke mreže te svrhu i proces izrade plana upravljanja. Zatim su slijedile prezentacije djelatnika Javne ustanove Kristine Šetka i Dubravka Dendera o samom području Delte Neretve te o djelatnosti Javne ustanove. Radionicu je moderirala Andrijana Parić, vanjski suradnik projekta.

Tijekom drugog dijela radionice, sudionici su u manjim grupama identificirali vrijednosti i prijetnje područja te iste rangirati.

Rezultati prikupljeni tijekom prve radionice, od planirane tri, koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument prijedloga plana upravljanja. Predviđeno trajanje izrade plana je do kraja 2017. godine.

Što je plan upravljanja?

Plan upravljanja područjem ekološke mreže strateški je dokument kojim se utvrđuje svrha područja ekološke mreže i stanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja.

Plan upravljanja izrađuje se kroz uključivanje lokalnog stanovništva i svih ostalih dionika, kako bi se smjernice upravljanja odredile uvažavajući potrebe svih dionika i lokalnog stanovništva. Cilj je odrediti zajedničku viziju, ciljeve upravljanja i očuvanja područja ekološke mreže i konkretne aktivnosti koje trebaju biti provedene u ekološkoj mreži Delta Neretve kroz sljedećih deset godina.

IMGP0255

IMGP0283