Radionica o zaštiti morskih ptica, Malta

  • 01.12.2015.

Između 23. – 25. studenog 2015. godine, sudjelovali smo na međunarodnoj radionici o zaštiti morskih područja od posebnog značaja za ptice na Mediteranu u sklopu projekta LIFE+ Malta Seabird Project u organizaciji BirdLife International-a. Radionica je bila ključna prilika da se razmjene znanja i iskustva u zaštiti morskih ptica na području Mediterana i da se postavi temelj za međunarodnu suradnju u cilju zaštite zajedničke baštine morskih ptica.

Na području Mediterana, morske ptice se suočavaju s brojnim prijetnjama i na kopnu i na moru, kao što su predacija na kolonijama, prekomjerno izlovljavanje ribe, slučajno stradavanje prilikom ribolova, degradacija i uništavanje staništa i onečišćenja mora. Unatoč tome, trenutno je samo 4% Mediterana zaštićeno kroz ekološku mrežu Natura 2000  i Barcelonsku konvenciju. Na regionalnoj razini još uvijek postoje mnoge praznine u zaštićenoj ekološkoj mreži za morske ptice, koje je potrebno ispuniti, osobito kad su u pitanju mjesta na otvorenom moru. Sastanak je omogućio znanstvenicima, zaštitarima prirode i kreatorima politika daljnju koordinaciju napora za zaštitu morska ptica na regionalnoj razini kroz jačanje kapaciteta i razmjenu stručnog znanja.

cc Tim Lenz, @Flickr

cc Tim Lenz, @Flickr