Radionica o uništavanju staništa, Edinburgh

  • 16.03.2016.

enec3

Krajem veljače 2016. godine u Edinburghu je održana treća po redu “Europska radionica o kaznenim djelima protiv okoliša” na temu uništavanja staništa. Udruga BIOM sudjelovala je na radionici s BirdLife partnerima iz ostalih zemalja EU, predstavnicima Europske federacije lovačkih udruga (FACE), djelatnicima inspektorata zaštite prirode zemalja članica te ostalim zainteresiranim strankama. Radionicu je organizirao ENEC (European Network against Environmental Crime), organizacija koju je 2008. godine osnovao BirdLife International, krovna svjetska organizacija čiji je BIOM član od 2013. godine.

Ciljevi radionice bili su identificirati zajedničke prepreke prilikom sprječavanja, otkrivanja i monitoringa ilegalnih aktivnosti koje uzrokuju uništavanje staništa u zaštićenim područjima, poput područja očuvanja značajna za ptice (POP) ili područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS). Također, cilj je bio utvrditi prioritetne aktivnosti i mjere koje bi EU trebala provesti kako bi se uništavanje staništa u Europi zaustavilo.

Sudionici su bili podijeljeni u tri radne skupine, koje su analizirale kako pojedine aktivnosti utječu na uništavanje staništa:

1. Iskorištavanje bioloških resursa prilikom upravljanja nekim područjem (npr. šumarstvo, lov, poljoprivreda)

2. Iskorištavanje ostalih prirodnih resursa (npr. voda, rudarstvo)

3. Gradnja infrastrukture

Rezultat sastanka bile su preporuke kako poboljšati očuvanje staništa u Europi, koje će biti predane Odboru za staništa EU, Odboru za ptice EU, Uniji Europskih mreža za primjenu i provedbu Zakona o zaštiti okoliša i mnogim drugima.

enec5