Ptica godine 2014.: BIJELA RODA – Priopćenje i poziv za uključivanje javnosti

  • 11.04.2014.

Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZZP) proglašavaju:

Ptica godine 2014. – BIJELA RODA (Ciconia ciconia)

Roda – simbol očuvanih staništa

Roda je jedna od čovjeku najpoznatijih i najbližih ptica. Svake godine rode prelaze tisuće kilometara i dolaze na svoja gnjezdilišta u Hrvatskoj. I ove godine će, kao i prethodnih, doći u naselja i na krovovima, dimnjacima i stupovima obnoviti gnijezda i podići svoje mlade.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih i doprirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu. Stoga se stanje bijelih roda se pažljivo prati, ne samo u Hrvatskoj već u cijeloj Europi.

Hrvatski ornitolozi odabrali su za 2014. godinu bijelu rodu kao pticu godine. Iako joj je populacija u Hrvatskoj još stabilna potrebno je osvijestiti vrijednost bijele rode kako bismo izbjegli negativna iskustva zapadno europskih zemalja gdje je u prošlosti zbog neodrživog razvoja značajno opao broj ovih prepoznatljivih ptica.

7. Međunarodno prebrojavanje bijele rode

U 2014. godini se u cijeloj Europi provodi 7. Međunarodno prebrojavanje bijele rode kojeg u Hrvatskoj koordiniraju udruge BIOM (BirdLife u Hrvatskoj) i HDZPP, u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i drugim nevladinim udrugama, te uz podršku njemačke organizacije za zaštitu ptica i prirode „NABU“.

7. Međunarodno prebrojavanje bijelih roda je sastavljeno od niza aktivnosti poput prebrojavanja postojećih gnijezda bijelih roda, prebrojavanja mladih u gnijezdima te mjerenje uspješnosti gniježđenja. Ove aktivnosti su istovjetne nacionalnom praćenju stanja gnijezdeće populacije bijele rode kojeg koordinira Državni zavod za zaštitu prirode.

Sve su ove aktivnosti usmjerene prema boljem razumijevanju promjena u okolišu koje su nastale u proteklih 10 godina odnosno od prethodnog Međunarodnog prebrojavanje bijelih roda. Prikupljanje ovakvih podataka olakšava zaštitu naših bijelih roda.

Svi mogu doprinijeti zaštiti roda

U 7. Međunarodno prebrojavanje bijelih roda mogu se uključiti građani pojedinci i predstavnici institucija, udruga, ustanova ili drugih pravnih osoba preko udruga BIOM i HDZPP.

Kontakt i dodatne informacije:

Darko Podravec, HDZPP
darkopod@gmail.com;
www.ptice.hr

Vedran Lucić, BIOM
vedran.lucic@biom.hr
www.biom.hr
095 905 9948

Ova objava dostupna je u pdf i doc formatu.

Uz ovu objavu se mogu koristiti priložene fotografije uz navođenje autora fotografije.

Bijela roda u Čigoču (selu roda), foto by Roman Martin

Gnijezdo bijele rode s ptićima, foto by Luka Jurinović