Promatranje ptica na ušću Neretve

  • 15.07.2013.

Španjolski vrabac je česta vrsta na delti Neretvi

Od 19.7.2013. do 2.8.2013. članovi BIOM-a će svakodnevno provoditi aktivnosti promatranja ptica i monitoringu prijetnji na ušću Neretvu. U dva tjedna trajanja kampa, intenzivno će se raditi sa svim zainteresiranim posjetiteljima, bilo lokalnim stanovništvom ili turistima.

Ukoliko nam se pridružite, saznati ćete o živom svijetu delte Neretve, osobitostima tog kraja ali i svim prijetnjama s kojima se prirodni svijet mora nositi na tom području. Ako nam se želite pridružiti u promatranju i praćenju ptica, slobodno dođite i potražite nas u okolici kampa ili nas kontaktirajte.

Voditelji aktivnosti biti će smješteni u autokampu Rio na samoj obali mora, neposredno uz ušće (zelena strelica na karti).

Mlada čančara

U danima od 22.7. do 26.7.2013. predviđeno je i prstenovanje ptica. O samom lokalitetu prstenovanja ćemo naknadno obavijestiti na stranicama Udruge.

Ovaj promatrački kamp na Neretvi je dio niza aktivnosti kojem je cilj pratiti prelet ptica na jadranskom selidbenom put te je financiran od strane EuroNatur-a. Osim samo praćenja preleta, bitan dio aktivnosti je usmjeren ka edukaciji i podizanju svijesti o potrebi zaštite ptica i prirode.

Više detalja na:
Ivan Budinski
0958147787
ivan.budinski@biom.hr

Vedran Lucić
0959059948
vedran.lucic@biom.hr


View Larger Map