Proljetno prebrojavanje gačaca

Biom već petu godinu zaredom organizira prebrojavanje zagrebačkih kolonija gačaca, a ove godine Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode ponovo pokreće nacionalno prebrojavanje. Pridružite nam se u prebrojavanju!

  • 30.03.2021.

Što? Gačac (lat. Corvus frugilegus) je vrsta iz porodice vrana (Corvidae). Perje mu je sjajno i u potpunosti crno, dok je kljun sive boje sa sivkasto-bijelom bazom. Prema načinu prehrane gačac je svejed, ali uglavnom se hrani kukcima i gujavicama na otvorenim poljima. Rasprostranjen je samo u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Gnijezdi se u kolonijama unutar naselja pa je na jednom stablu stoga moguće naći i do nekoliko desetaka gnijezda ove vrste.

Kada? Prebrojavanje možete odraditi bilo kada od kraja ožujka do 15. travnja.

Gdje? Kolonije gačaca se uglavnom nalaze u gradskim parkovima ili drvoredima, u naseljima te šumarcima izvan naselja. Gnijezda gačaca se najčešće nalaze na listopadnom drveću, pretežno na topolama i platanama. Na ovoj karti i u ovoj tablici možete pronaći popis poznatih kolonija za čije se prebrojavanje možete predbilježiti.

Kako? Najprije odaberite koloniju koju želite prebrojati (označene na karti ovdje) i predbilježite se u tablici ovdje. Lokacije bez prebrojavača su na karti označene crvenom oznakom, lokacije za čije se prebrojavanje netko predbilježio su označene žuto, a prebrojane lokacije će biti označene zeleno. Nastojat ćemo obnavljati kartu što češće.

Zatim, kada vam je zgodno, obiđete lokaciju kolonije i prebrojite aktivna gnijezda. Oko aktivnih gnijezda motaju se ptice, nadograđuju ih, sjede na njima, ako oko njih nema ptica takva gnijezda su loptasta, konzistentna, neraspadnuta. Potrebno je prebrojati sva takva gnijezda.

Kolonije je obično lako uočiti jer su gnijezda velika (u prosjeku 40 cm široka i 30 cm visoka) i smještena na gornjim granama visokog drveća, a kako su gačci veoma glasni, najprije ćete ih čuti, a zatim i opaziti gnijezda. Poželjno je zabilježiti i vrstu stabala na kojima se nalaze gnijezda te po mogućnosti broj stabala s gnijezdima. Ako ste u Zagrebu, pri bilježenju stabla vam može pomoći katastar stabala Zagreba. U katastru stabala možete kliknuti na svako stablo u Zagrebu i provjeriti koja je vrsta!

Svoja opažanja dojavljujete ispunjavanjem online obrasca ovdjeJednom kada nam dojavite svoja opažanja, nadopunit ćemo njima kartu kolonija gačaca.

Hvala vam unaprijed na prikupljanju relevantnih podataka! 🙂