Projektni prijedlog za spas risa

  • 10.10.2014.

Udruga BIOM, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilište u Karlovcu dio su međunarodnog tima znanstvenih ustanova i nevladinih organizacija koje su pripremile prijedlog projekta čiji cilj je spasiti risa, karizmatičnu krupnu mačku, u Hrvatskoj i susjednim zemljama od izumiranja. Ris je nekoć obitavao u cijeloj Europi, no nakon više stoljeća neodrživog lova i gubitka staništa gotovo je u potpunosti izumro iz većeg djela Europe. Do početka 20. stoljeća preživjelo je tek nekoliko izoliranih populacija, te je tada ris u potpunosti nestao i iz Hrvatske. Početkom 1970-ih godina ris je ponovno naseljen u nekoliko zapadno europskih zemalja no većina populacija nastalih na ovaj način danas je opet ugrožena. Šest risova naseljeno je 1973. godine iz Slovačke u Sloveniju, odakle su se proširili u Hrvatsku, te Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, nakon početnog uspjeha, rasta brojnosti i rasprostranjenosti, ova Dinarska populacija je stagnirala, te je posljednjih 10-ak godina u padu. Danas je ris u Hrvatskoj i Sloveniji opet doveden pred sam rub opstanka, te se smatra da u šumama Like i Gorskog kotara živi najviše 30 do 40 risova. Istraživanja su pokazala da je jedino rješenje za opstanak vrste naseljavanje novih životinja iz zdrave populacije.

Najvažniji cilj projekta je zaustaviti izumiranje ove prekrasne vrste iz naših šuma. Naseljavanjem novih životinja iz Karpata osigurati ćemo budućnost risa u Dinaridima. U suradnji s partnerima iz susjednih zemalja uspostaviti ćemo koordinirani sustav istraživanja, zaštite i upravljanja ovom ugroženom vrstom. U sklopu projekta provesti ćemo i opsežne edukativne aktivnosti, a šira javnost i lovci biti će uključeni u provedbu projektnih aktivnosti.

Projektni prijedlog prijavili smo na natječaj Europske komisije iz programa LIFE Nature. Ukoliko provedba projekta bude odobrena, Europska komisija su-financirati će 60% ukupnih troškova, dok ostatak moramo sami osigurati. Provedbu ovog iznimno važnog projekta planiramo u razdoblju od srpnja 2015. do ožujka 2022. godine, no osiguravanje sufinanciranja trenutno je najveća prepreka za spas risa u Hrvatskoj.

Detaljne informacije o projektu i mogućnostima donacija možete dobiti na life.ris@biom.hr.

Risovica Bela - autor fotografije Tomislav Gomerčić