Proglašeni su novi rezervati u Neretvi, ali još je puno posla ostalo da bi zaštita prirode funkcionirala

Usprkos našem strahu da se funkcioniranje rezervata neće ubrzo dogoditi, njihovo proglašenje je veliki pomak u zaštiti prirode i nužan korak prema učinkovitoj zaštiti cijelog područja delte Neretve.

  • 27.08.2020.

Konačno, nakon dugo vremena i brojnih izmjena koje su počele i puno prije javnog savjetovanja, donesena je Uredba o proglašavanju novih rezervata u delti Neretve. Podsjećamo, sada je područje jezera Kuti sasvim novi rezervat, što smatramo dobrim i važnim, no njegova veličina predstavlja ozbiljan problem. Područje Modrog oka i jezera Desne već bilo zaštićeno u kategoriji značajnog krajobraza, a promjena u kategoriju posebnog rezervata je nešto pozitivno, što to područje i zaslužuje. Na području Ušća granice su sasvim pomaknute s time da je to vrlo pohvalno što se tiče uključivanja Parila, no nije nimalo pohvalno što se tiče izostavljanja najvećeg dijela pješčanog spruda iz rezervata. Uz postojeće rezervate Prud, Pod Gredom i Orepak, proglašavanjem ovih rezervata područje delte Neretve je postalo bolje pokriveno zaštićenim područjima. Važno je napomenuti da su i dalje omogućeni preduvjeti za lakše realiziranje ljudskih aktivnosti na cijelom području delte.

Želimo napomenuti da bi se, istina, i proglašavanjem parka prirode mogla postići ista razina zaštite (kroz zonaciju parka), no sama zaštita bila bi funkcionalnija jer bi se osnovala posebna javna ustanova. Samostalna javna ustanova smještena u delti Neretve bi bila znatno učinkovitija od upravljanja velikim brojem rezervata za čiju provedbu je i dalje zadužena županijska javna ustanova smještena van delte, u Dubrovniku.

Budući da je cijelo područje delte Neretve dio ekološke mreže Europske unije Natura 2000, proglašavanje parka prirode koji bi upravljao tim područjem bio bi razborit i smislen čin. Osim u službi zaštite prirode, priliku za zaposlenje u parku bi dobio veći broj lokalnog stanovništva, a ovako je zapošljavanje ostalo u rukama županijskih vlasti koje su već ranije pokazale kako za cijelo područje nisu zainteresirane.

Ipak, proglašavanjem rezervata ćemo se, barem djelomično, moći usredotočiti na zaštitu najvažnijih područja ili onih koji će uz pravilno upravljanje to i postati. U nekim područjima provedba mjera očuvanja će biti lakša jer će postojati dodatni pravni mehanizam, dok u nekima ostaje gorčina i prečest konflikt, osobito tamo gdje su se ilegalne aktivnosti već značajno razmahale, poput rezervata na Ušću Neretve. Kitesurfing, podizanje objekata na plažama, protuzakonit ribolov i privezišta aktivnosti su koje se provode bez potrebnih dozvola na državnom zemljištu i/ili unutar prethodnih rezervata. Tužno je da se javne službe povlače pred takvim aktivnostima i tako ih na neki način dopuštaju, legaliziraju.

Primjerice, predloženi rezervat oko jezera Kuti je naknadno smanjen i to je najvećim dijelom uzrokovano pritiskom i manipuliranjem javnošću nekolicine uzurpatora državnog zemljišta koji se boje bilo kakvog uvođenja reda, odnosno funkcioniranja pravne države. To su sve loši primjeri ostalim građanima jer se ne smije jednako uvažavati stvarno privatno vlasništvo i protuzakonito uzurpirani javni prostor, barem ne u državama u kojima postoji vladavina prava, što Republika Hrvatska očito nažalost još uvijek nije. Funkcioniranje tih rezervata će biti problematično zbog nekih postojećih aktivnosti u rubnim dijelovima rezervata (ili su upravo zbog njih granice rezervata nelogično formirane?). U prvom redu zbog uznemiravanja ptica od strane kitesurfera danju, te noćnog rada barova ili kampiranja.

Obveza očuvanja prirode u delti Neretve je i naša obaveza za buduće generacije, ali i pravna obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji i Ramsarskoj konvenciji, a ta je obveza  još uvijek daleko od dobrog provođenja. Mi ćemo nastaviti pratiti i izradu Plana upravljanja deltom Neretve, u kojoj smo sudjelovali od samog početka, a koja je već duže vrijeme na čekanju iz nepoznatih razloga.

Zaštita i učinkovito upravljanje deltom Neretve važni su, ne samo za vrste i staništa, već i za samu lokalnu zajednicu. Prepoznavanje brojnih resursa uz njihovo održivo korištenje omogućit će kvalitetniji život za sve buduće generacije. No, potrebno je razumjeti važnost Neretve i nadati se da će javne službe ozbiljnije shvatiti izvršavanje vlastitih obaveza, te da neće, kao što je do sada bila praksa, samo ostavljati taj posao onima koji dolaze, a kojima će biti puno teže popravljati sve veću štetu.

_____________________________________

Zahvaljujući kontinuiranom radu na području delte Neretve, Udruga Biom doprinijela je boljem poznavanju vrijednosti ekosustava i vrsta tog područja te prijetnji koje ih ugrožavaju, kako bi se odluka o novim zaštićenim područjima temeljila na što kvalitetnijim podacima. Od 2013. godine kroz projekt Adriatic Flyway pratimo stanje populacija ptica na Neretvi, organiziramo edukativna predavanja i radionice za lokalnu zajednicu, surađujemo s Javnom ustanovom “Priroda dubrovačko-neretvanska” i brojnim interesnim skupinama, ali i pratimo utjecaj ilegalnog lova na ptice. Budno smo pratili čitav proces proglašavanja rezervata te koristili svaku priliku istaknuti koliko je u planiranju zaštite prirode važno oslanjati se što više na znanstvene podatke i prirodne karakteristike ovog jedinstvenog područja, s ciljem suzbijanja ilegalnih aktivnosti koje bitno ugrožavanju njegovo očuvanje.