Prijava Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode

  • 13.02.2011.

Početkom ove godine (9. siječnja 2011.) članovi BIOM-a pronašli su tijekom redovitog zimskog prebrojavanja ptica močvarica usmrćenog velikog vranca (Phalacrocorax carbo) obješenog na stablu pokraj sportskog ribnjaka u Rakitju pokraj Zagreba. Prijava je podnešena Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode 17. siječnja te očekujemo informacije o mogućem procesuiranju.

Veliki vranac (ili kormoran) je vrsta sa složenom zaštitom. Prema Pravilniku 0 proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09) jedinke sa gnijezdećih kolonija i područja unutar radijusa 50 km oko gnijezdećih kolonija (osobito oko Kopačkog rita, Donjeg Miholjca i Vražjeg Blata kraj Jasenovca) u razdoblju od 15. veljače do 31. listopada su strogo zaštićene. U ostalo doba godine jedinke sa tih prostora su zaštićene. Također, sve ostale jedinke u cijeloj Hrvatskoj su zaštićene cijele godine. Iz zaštite su jedino izuzete jedinke na komercijalnim šaranskim ribnjacima jer ih se smatra štetočinama.

Međutim, u Rakitju ne postoji komercjialni šaranski ribnjak već sportski ribnjak te je ondje veliki vranac, sukladno s navedenim Pravilnikom, zaštićena vrsta. S obzirom da je ptica nađena obješena o stablo u položaju za kojeg većina ljudi naivno vjeruje da tjera ostale ptice, vjerojatno je riječ o namjernom usmrćivanju, no to bi trebao utvrditi državni inspektor.

Ipak, sigurno je da se veliki vranac nije sam objesio o stablo.