Pridruži nam se u akciji prebrojavanja gnijezda piljaka!

  • 07.05.2019.

piljakFoto: Jean-Jacques Boujot, CC BY-SA 2.0

Pozivamo sve promatrače ptica i ljubitelje prirode da se pridruže akciji prebrojavanja aktivnih gnijezda piljaka na području čitave Hrvatske.

Piljak (Delichon urbicum) je mala ptica pjevica koja pripada porodici lastavica (Hirundinidae). Piljci su prvobitno gradili gnijezda na stijenama, liticama i u ulazima u pećine, dok su se vremenom prilagodile životu u blizini čovjeka, gdje na ljudskim građevinama formiraju gnijezda pojedinačno ili češće kolonijalno. Akcija prebrojavanja njihovih gnijezda organizira se u svrhu određivanja trenutne veličine populacije (broja parova) vrste, definiranja njenog trenda (raste ili pada) te i rasprostranjenosti vrste.

Kako prepoznati i prebrojavati njihova gnijezda?

Gnijezdo piljka ćete veoma lako prepoznati. Ono je okruglasto s jednim otvorom na vrhu. Uglavnom je izgrađeno od blata, dok je unutrašnja strana ispunjena  travom, dlakom ili nekim drugim materijalom. Za potrebe ovog monitoringa odredili smo unaprijed 1km x 1km kvadrante na teritoriju čitave Hrvatske unutar kojih je potrebno prebrojati sva aktivna gnijezda piljaka. Na dnu stranice možete preuzeti detaljan protokol provođenja monitoringa.

Vrijeme prebrojavanja gnijezda?

Preporučen je obilazak kvadranta u periodu od 20.5. do 20.6. Za obilazak jednog kvadranta biće potrebno izdvojiti 4-6 h, ili možete u grupi podijeliti kvadrant i radni napor.

Mapu s kvadrantima možete pogledati na linku, a kada odaberete kvadrant koji vam pogoduje, upišite njegovu šifru u tablicu. Kada završite s prebrojavanjem gnijezda piljaka potrebno je ispuniti obrazac koji možete pronaći u protokolu i poslati ga na e-mail: dunja.delic@biom.hr.