Prepelica (Coturnix coturnix) – ptica 2019. godine!

  • 10.01.2019.

U Hrvatskoj se godišnje ilegalno ustrijeli minimalno 40.000 prepelica, ali procjene dosežu i do 100.000 jedinki!

Prepelica1_foto Jan Svetik

                                                                                                                                          Fotografija: Jan Svetlik

Udruga Biom i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) proglasile su 2019. godinu „Godinom prepelice“. Obje udruge provode aktivnosti zaštite prepelice koje su prije svega usmjerene na sprečavanju krivolova. Procjenjuje se da u krivolovu godišnje strada minimalno 40.000 prepelica, ali da je stvaran broj vjerojatno veći.

Prema Biomovom izvješću o krivolovu iz 2014. procijenjeno je da u Hrvatskoj godišnje strada minimalno 40.000 prepelica, a stvarni broj je vjerojatno veći“, objašnjava Mate Zec, koordinator aktivnosti usmjerenih protiv krivolova (Udruga Biom).Iako je prepelica vrsta koja se smije loviti, prilikom lova na prepelice uobičajena je praksa da se koriste zabranjene vabilice* kojima se privlače ptice, a  umjesto nekoliko jedinki u lovu, odstrijeli se i do nekoliko stotina jedinki u krivolovu.” Osim gubitka pogodnih staništa, krivolov je najveća prijetnja za ovu vrstu u Hrvatskoj.

Svake godine u Hrvatskoj strada najmanje 200.000 ptica u krivolovu, od čega najviše prepelica!

Four quail by Lars_Soerink

Fotografija: Lars Soerink

U Biomu smatraju da su razlozi krivolova nad pticama u Hrvatskoj prvenstveno nedostatni kapaciteti nadležnih institucija za suzbijanje ovog problema, manjak svijesti građana o štetnosti ovih nezakonitih radnji te zarada koju donosi lovni turizam. Najčešća zabilježena ilegalna aktivnost u prirodi, rasprostranjena po cijeloj Hrvatskoj je upravo krivolov na prepelice. „Od kolovoza do listopada na desetke tisuća prepelica migrira preko naše zemlje i velik postotak njih neće preživjeti taj put zbog stotina ilegalnih vabilica koje vikendom odzvanjaju noću po hrvatskim poljima, najavljujući sutrašnji masovni odstrel,“ izjavio je Tibor Mikuška, voditelj projekata u HDZPP-u.

Biom i HDZPP se borbom protiv krivolova na ptice bave nekoliko godina. Samo u 2018. je u sklopu Biomovih antikrivolovnih terena pronađena 51 vabilica, od čega je policija oduzela njih 29, a podnijeto je i 12 prijava za krivolov. Nadalje, Biomovi djelatnici sudjeluju i u edukaciji policije na temu krivolova na ptice koja je započela na inicijativu Ministarstva zaštite okoliša i energetike u 2018., a nastavit će se i u 2019. godini.

Tijekom 2019., odnosno „Godine prepelice“, obje udruge radit će na podizanju svijesti javnosti o razmjerima i značaju problema krivolova u Hrvatskoj i važnosti zaštite ptica na njihovom euroazijsko-afričkom seobenom putu, na kojem je područje Sredozemnog mora i Hrvatske jedno od kritičnih točaka po broju ilegalno ubijenih prepelica.

Biom je jedan od partnera na projektu LIFE Against Bird Crime s ciljem provođenja strategije EU-a o očuvanju bioraznolikosti kroz podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama EU. Fokus će biti na jačanju suradnje s institucijama odgovornim za procesuiranje krivolovnih radnji (policija, inspekcija zaštite prirode i lovna inspekcija, državno odvjetništvo i sudstvo) te na informiranju i educiranju javnosti, a jedan od dugoročnih ciljeva projekta je i smanjenje krivolova na prepelice.

Dodatne informacije:

*Korištenje vabilica: Vabilice se po Zakonu o lovstvu smatraju nedopuštenim pomoćnim sredstvom. Za njihovo korištenje u lovu Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora u trajanju do tri godine. Krivolovci tijekom noći puštaju zvuk glasanja ptica iz elektroničkog zvučnika, čime se dozove značajno veći broj ptica, nego što bi ih inače bilo prisutno na lokaciji. Tako ih ujutro odstrijele i do stotinu puta više, nego u slučaju lova bez korištenja nedozvoljenih sredstava.

 Vabilica

O Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode:

HDZPP je nevladina i neprofitna organizacija posvećena zaštiti ptica i njihovih staništa te zaštiti cjelokupne prirode i biološke raznolikosti u Hrvatskoj. Društvo provodi znanstvena istraživanja, popularizira ornitologiju te razvija amatersko i profesionalno djelovanje u cilju zaštite ptica i prirode. Društvo surađuje s brojnim vladinim tijelima, domaćim i stranim nevladinim udrugama, te drugim institucijama koji se bave zaštitom prirode. Više na www.ptice.hr.

hdzzp_4_black_eng