Prekogranična ekološka povezanost Alpskog i Dinarskog područja – DINALPCONNECT

Cilj projekta je ujedno i ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti

  • 05.06.2020.

Ekološka povezanost omogućava procese poput protoka gena, migracije divljih vrsta i širenja živih organizama te na taj način doprinosi ublažavanju negativnih učinaka fragmentacije staništa i klimatskih promjena. Cilj projekta Dinalpconnect je ujedno i ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti, s obzirom na trenutne i buduće pritiske. 

U okviru projekta jedanaest partnera iz sedam zemalja uspostavit će mrežu pilot regija kako bi ojačali prekogranične veze između zaštićenih područja, uključujući područja ekološke mreže. Zajednički akcijski planovi za poboljšanje ekološke povezanosti prekograničnih staništa u pilot regijama zasnivat će se na smjernicama za poljoprivredne i šumarske prakse koje uključuju zaštitu biološke raznolikosti. Kako bi se to omogućilo, ispitat će se postojeće prakse u poljoprivredi i šumarstvu, kao i legislativni okvir na razini EU-a. Socijalno-ekonomska perspektiva bit će uključena kroz istraživanje trenutnih gospodarskih aktivnosti koje potiču očuvanje bioraznolikosti u pilot regijama te kroz pripremu smjernica za njihovo unaprjeđenje i razvoj novih ideja. 

Projekt će rezultirati strategijom ekološke povezanosti Dinarskog i Alpskog područja, a koja će, nadamo se, biti usvojena od strane donosioca odluka. 

Projekt traje od 1.3.2020 do 31.8.2022.