Predstavljen projekt Učka 360°

  • 11.01.2018.

Foto Luigi Opatija, Park prirode Učka, Predstavljanje projekta

Opatija, 10. siječnja 2018.Javna ustanova Park prirode Učka, Općina Kršan i Udruga Biom u Opatiji su službeno predstavili projekt Učka 360°, kroz koji će u naredne četiri godine biti uloženo gotovo 50 milijuna kuna u unapređenje posjetiteljske infrastrukture i programa u Parku prirode Učka. Projektom su tako predviđeni izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon, izgradnja i opremanje volonterskih centara u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra u nekadašnjoj školi Šušnjevica. Osim toga, aktivnosti projekta bit će usmjerene i na razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukativnih programa Parka prirode Učka.

Ukupna vrijednost Projekta Učka 360° je 49.907.256,75 kuna, od čega su 38.541.982,09 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 3.449.711,97 kuna, dok  su ostatak sredstava prihvatljivih troškova osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri.

Projekt su predstavili pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Kreitmeyer, zamjenik načelnika Općine Kršan Roman Carić, stručna suradnica na projektu iz Udruge BIOM Paula Počanić Vovk te ravnatelj JU PP Učka Egon Vasilić. Dodatno, predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranske i Istarske županije, Grada Opatije i općina Lovran, Mošćenička Draga, Lupoglav, Lanišće i Matulji, lokalnih turističkih zajednica te ostalih partnerskih organizacija.

Cilj projekta Učka 360° je unaprjeđenje sustava posjećivanja i edukacije u Parku prirode Učka u svrhu održivog korištenja prirodne baštine. Želja nam je tako povećati privlačnost i raznolikost sadržaja Parka kroz razvoj infrastrukture i programa za posjetitelje te podizanje razine znanja posjetitelja o Parku Učka kroz unaprjeđenje edukativne komponente u programima posjećivanja. S druge strane kroz projekt realizirani sadržaji stvorit će preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta te će doprinijeti produljenju turističke sezone i ukupnom društveno-gospodarskom razvitku destinacije“, izjavio je Egon Vasilić, ravnatelj JU PP Učka.

Jedan od osnovnih nedostataka današnjeg posjećivanja Parka prirode Učka leži u činjenici da najveći dio posjetitelja na Učki posjeti samo neki od najfrekventnijih lokaliteta – Poklon, Vojak i penjalište u kanjonu Vela Draga. Razlog tome su kratkoća boravka u parku, nepristupačnost ostalih lokacija te nedostatak odgovarajuće infrastrukture i specifičnih programa za posjetitelje zainteresirane za višednevni boravak. Stoga je projektom predviđeno i unapređenje ponude parka temeljeno na programima promatranja ptica te volonterstvu kao i razvoj dodatnih tematskih programa za posjetitelje koji se temelje na prirodnim vrijednostima i bogatoj baštini Parka prirode Učka.

Cilj ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu naših zaštićenih područja jest doprinijeti atraktivnosti njihovih ponuda, ali i privući posjetitelje s interesom za upoznavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti lokalnih područja, s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš. Osim toga, želja nam je potaknuti intenzivnije uključivanje lokalne zajednice u ponudu parkova, a kako bi oni u potpunosti ispunili svoju funkciju generatora lokalnog razvoja“, izjavio je Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Projektu Učka 360° dodijeljena su bespovratna sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 45 mjeseci, odnosno do travnja 2021. godine.

Udruga Biom  doprinijet će projektu svojim stručnim znanjem o pticama i iskustvom u kreiranju i provođenju volonterskih programa. Kroz projekt ćemo raditi na razvijanju ponude za turizam promatranja ptica na području Parka te ćemo educirati djelatnike Javne ustanove za njegovo provođenje u budućnosti. Obzirom na dugogodišnju suradnju s Parkom prirode Učka u provođenju volonterskih kampova kraj lokve Rovozna, u sklopu projekta ćemo osmisliti i provesti volonterske programe te educirati koordinatora volontera kako bi osigurali njihovu dugoročnost i održivost.

Foto Luigi Opatija, Park prirode Učka, Predstavljanje projekta

Logotipovi Učka 360