Predstavljanje projekta za očuvanje ugroženih morskih ptica – Lastovo, 3. svibnja 2019.

  • 02.05.2019.

Sredozemni_galeb_Biljana_Jecmenica_BIOM

Fotografija: Sredozemni galeb, Biljana Ječmenica

Pozivamo zainteresirane na predstavljanje projekta LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, koje će se održati u petak, 3. svibnja 2019. u 11 sati na Pjevoru u Lastovu. Projekt će se predstaviti kroz animacijske aktivnosti za djecu i lokalno stanovništvo te kratku prezentaciju aktivnosti projekta. Riječ je o jednom od 40 projekata na razini Europske unije koji je u 2018. sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske iz potprograma LIFE „Priroda i biološka raznolikost“. Također, ovo je jedini projekt iz tog potprograma odobren u 2018. za Hrvatsku u kojem je vodeći partner iz Hrvatske i prvi LIFE projekt koji će biti vođen od strane hrvatske nevladine organizacije. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završitće 31. kolovoza 2023. Provodi ga udruga BIOM zajedno s partnerima Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javnom ustanovom „Park prirode Lastovsko otočje“ i BirdLife Malta.

Cilj projekta je identificirati morska područja u južnom dijelu Jadrana važna za 3 vrste morskih ptica (sredozemni galeb, kaukal i gregula), procijeniti glavne prijetnje koje utječu na njihove populacije te definirati i provoditi aktivnosti koje će ih ublažiti. Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana, njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije
populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Sve tri vrste su isključivo morske i na kopno, odnosno otoke, dolaze samo radi gniježđenja te su uvelike ugrožene prisutnošću predatora poput štakora i mačaka, dok je sredozemni galeb ugrožen i zbog kompeticije oko staništa s galebom klaukavcem. Potencijalne prijetnje su i morski otpad te slučajni ulov prilikom ribolova.

Gregula_Arhiva_JUPPLO

Fotografija: Gregula, arhiva JU

Projektno područje obuhvaća dva područja unutar ekološke mreže (Natura 2000) Lastovsko otočje i Pučinski otoci, odabrana su zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Za više informacija o projektu posjetite našu stranicu: www.lifeartina.eu. Ukupan proračun projekta LIFE Artina „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ iznosi 1.921.387 €,
a sufinanciran je sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17NAT/HR/000.