Predavanje: Smetaju li zelenima vjetroelektrane?

  • 21.01.2019.

Najava predavanja Gligor veci fontPostupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na primjeru vjetroelektrana

U Hrvatskoj je gotovo 40% kopnene i 15% morske površine zaštićeno ekološkom mrežom (Natura 2000). U ekološkoj mreži nije isključena ljudska djelatnost, ali se traži da svaki plan ili projekt koji bi mogao utjecati na to područje prođe prikladnu procjenu kako bi se odredile moguće posljedice na lokaciju.

U Hrvatskoj je zbog problema u prostornom planiranju većina vjetroparkova planirana unutar ekološke mreže, u zaštićenim područjima za ptice i šišmiše ili u njihovoj blizini.  U određenim slučajevima, i ove pozitivne tehnologije, mogu imati značajan utjecaj na prirodu ako se o njima ne vodi računa prilikom planiranja zahvata.

Više o ovoj temi saznajte od Biomovog pravnika Gligora Radečića u srijedu, 30. siječnja u 18:00 h, na Biološkom Odsjeku PMF-a, Rooseveltov trg 6, u predavaoni BO2.

Gligor će na predavanju pokušati odgovoriti na pitanja:

  • Što je ekološka mreža?
  • Što je ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu?
  • Utječu li vjetroelektrane na prirodu?
  • Kako se građani i udruge mogu uključiti u ove postupke?
  • Što Udruga Biom radi u svemu ovome?

Predavanje možete pratiti i na našem YouTube kanalu:

https://www.youtube.com/watch?v=2GUe1ZnjFJE