Prebrojana ptičja populacija u Hrvatskoj i ove zime

Tokom ovogodišnjeg IWC-a volonteri su prebrojali ukupno 104053 ptice

  • 01.03.2024.

Mali ronac (Mergus serrator), foto: Elvis Vuleta

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census – IWC) tradicionalna je međunarodna akcija građanske znanosti u kojoj građani sudjeluju volonterski i kojom se već dugi niz godina skupljaju vrijedni podaci o stanju ptičjih populacija.

Podaci ovogodišnjeg zimskog prebrojavanja su se prikupljali od 13. siječnja do 15. veljače, zahvaljujući trudu 133 volontera na 311 lokacija u Hrvatskoj. Tokom te akcije, prema preliminarnim podacima, prebrojane su ukupno 104053 ptice koje pripadaju 151 ptičjoj vrsti.

Prema do sada dostavljenim podacima, najveći broj ptica izbrojan je na akumulacijskom jezeru kod Varaždina (10016), a od ostalih lokacija izdvajamo Stobreč (6116), Vransko jezero (4229), ribnjake Končanica (4040), Grabovački rit (4002), lokaciju Podunavlje-Kozjak kod Parka prirode Kopački rit (3911), rijeku Dravu kod Osijeka (3461), Nacionalni park Brijuni (2378), Pantan kod Splita (1683), ribnjaci Draganić (1673), polja kod Topolja (1018), Park prirode Kopački rit (1274), obalu mora kod Splita (1603), Pašku solanu (1322), ušće Neretve (1232) i ribnjake Siščani (1048).

Mala bijela čaplja (Egretta garzetta); foto: Goran Stjepić

Koordinaciju IWC-a u Hrvatskoj na nacionalnoj razini vodi Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka, a u regionalnoj koordinaciji sudjeluju udruge Biom i ZEUS, te Geonatura.

Podaci o brojnosti vodarica na pojedinim područjima pomažu identificirati međunarodno važna vlažna staništa te se na temelju tih podataka donose brojne odluke o zaštiti ptica, kako na međunarodnim, tako i na nacionalnim i lokalnim razinama. Vodarice, koje obuhvaćaju različite ptice vezane uz vodena staništa, posebno su osjetljiva skupina te su izravno ugrožene nestajanjem vlažnih staništa.

Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis), foto: Elvis Vuleta