Prebrojali smo gačce od Zagreba pa do Vinkovaca

Kao što radimo već nekoliko godina, tijekom ožujka i travnja prebrojavali smo kolonije gačaca!

  • 01.07.2021.

U suradnji s HDZPP-om ove je godine prebrojavanje bilo organizirano i na nacionalnoj razini, zbog čega smo uspjeli pokriti oko 30 gradova i naselja od Zagreba pa do Vinkovaca.

Zahvaljujući angažmanu 33 volontera, prema primljenim nalazima, prebrojali smo 4 212 gnijezda! Dvije su rekordne lokacije Đurđevac s 436 i Čakovec s 433 gnijezda. U Zagrebu je ove godine nađeno 1 069 gnijezda, 135 više nego prošle godine!


Gačci su ptice iz porodice vrana, sjajnog crnog perja i sivo-crnog kljuna. Često ih se miješa s vranama pa zato i krivi za napade na ljude. Niti njihov kolonijalni način gniježđenja nije omiljen, zbog čega se ljudi ponekad odluče na ilegalno uništavanje gnijezda, rezanje grana i sl. U nekim je gradovima čak izdano rješenje koje dopušta ovakve aktivnosti (u 2021. Čakovec, Đakovo, Đurđevac, Varaždin, Vidovec i Vinkovci). Međutim, na mnogo se mjesta, uključujući i u Zagrebu, te iste radnje i dalje smatraju ilegalnima i kažnjivima. 

Aktualnost u vezi gačaca je i briga koju su Požežani pokazali nakon oluje koja je prošla gradom. Mnogo je ptica stradalo, no nekima je uspješno nađena pomoć, među ostalima i u Zagrebu.