Poziv na Zimsko prebrojavanje ptica vodarica – siječanj 2019

  • 11.12.2018.

International Waterbird Census – IWC

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Udruga Biom pozivaju sve ljubitelje ptica i prirode da se tijekom siječnja 2019. godine pridruže tradicionalnom međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica vodarica (IWC).

Što je IWC i zašto sudjelujemo?

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) organizira svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja, Wetlands International, a cilj ovog dugogodišnjeg projekta je bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama. Tijekom siječnja svake godine udruge i znanstvene organizacije za zaštitu ptica i prirode širom Europe pozivaju ljude da promatraju ptice na stotinama lokacija, te da zajedno procijene veličine njihovih populacija. Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina se procjenjuje status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Stoga je potrebna međunarodna suradnja u promatranju ptica, sakupljanju podataka te njihovoj razmjeni sa znanstvenom i zaštitarskom zajednicom. U promatranju i razmjeni podataka mogu sudjelovati ljubitelji prirode svih uzrasta.

Nacionalni i regionalni koordinatori se brinu o provedbi zimskog prebrojavanja te o rezultatima (broju sudionika i prebrojanih ptica) izvještavaju europske koordinatore. U ovom tradicionalnom prebrojavanju svake godine samo u Hrvatskoj sudjeluje stotinjak promatrača, a broj zabilježenih ptica često prelazi stotinjak tisuća. Zato je cilj svakog prebrojavanja uključivanje što većeg dijela javnosti. Bila bi nam velika čast da svojim sudjelovanjem pomognete ovoj akciji boljeg upoznavanja migracije i biologije ptica vodenih staništa. Kako nam je cilj prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta, Vašu suradnju smatramo neophodnom.

Sudjelovanje u zimskom prebrojavanju kao i njegovo koordiniranje od strane HDZPP-a i Udruge Biom odvija se na volonterskoj bazi, a opseg ovog projekta ovisi o dobroj volji i motiviranosti sudionika.

26034104750_40a95800cb_o

Kako sudjelovati?

Prebrojavanje i obilazak uključuje vlažna staništa svih vrsta: rijeke, bare, ribnjake, jezera, riječna ušća, obale i plaže duž cijele Hrvatske. U Hrvatskoj je prepoznato i  u nacionalnom registru zabilježeno 1020 močvarnih područja. Položaj i službeni naziv područja (poligona) na kojima je ranije vršeno zimsko prebrojavanje ptica, možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://karta.ptice.net/?layers=iwc.

Na poveznici https://youtu.be/mWAr2Wz3nz4 možete pogledati edukacijsko predavanje o vrstama ptica koje najčešće viđamo tijekom zime, te prebrojavamo tijekom siječnja. Za vježbu vam može poslužiti i kviz na web stranici Sveučilišta Nord dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.birdid.no/bird/IDprogram.php?competitionGroupID=172. Uz ptice vodarice prebrojavaju se i sve ostale vrste ptica na zimovanju (npr. sve grabljivice i pjevice vezane uz močvarna staništa). Također, mnoge vrste ptica vodarica se ne zadržavaju samo na vodenim staništima (npr. galebovi koji se mogu naći na smetlištima, poljima, u lukama itd.) te Vas stoga molimo da pozornost obratite i na takve lokalitete odnosno staništa. Tijekom dosadašnjih prebrojavanja morska obala nije bila dovoljno zastupljena iako na njoj zimuju brojne vodarice stoga ako ste u mogućnosti obići dio obale Vaši će podaci biti vrlo značajni.

Ovom prilikom Vas molimo da, ako ste u mogućnosti, u svom kraju organizirate prebrojavanje ili se pridružite prebrojavanju koje će se održati. Prebrojavanje u 2019. godini koncentrira se oko vikenda 12. i 13. siječnja no vrijeme prebrojavanja ovisit će o vremenskim i ostalim prilikama na pojedinim lokacijama. Preporučamo da odaberete najpovoljniji dan (ili dane) tokom siječnja za prebrojavanje kako bi se izbjegle moguće neprilike koje mogu negativno utjecati na rezultate prebrojavanja (npr. magla, lov i sl.).

Ako se u promatranju i prebrojavanju želite pridružiti iskusnim promatračima HDZPP-a i Bioma koji su raspoređeni diljem Hrvatske, javite se koordinatoru za Hrvatsku koji će Vas uputiti Vama najbližem lokalnom koordinatoru. Možete se i izravno upisati u tablicu istraživača kod odabranog područja.

Odlučite li se za sudjelovanje, molimo Vas da o toj namjeri obavijestite koordinatore putem tablice na slijedećoj poveznici:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19P-sO3nbfGwFxODhVqHw257qpN815KZBWnAqdxrjox0/edit#gid=0

ili putem telefona ili e-mail poruke nacionalnom koordinatoru Tiboru Mikuski (095/9098-753; tibor.kopacki.rit@gmail.com), da Vas koordinira s ostalim sudionicima kako bi se izbjeglo promatranje i prebrojavanje na istom području više puta.

Na gore navedenoj poveznici nalazi se dokument s dva radna lista:

  1. Upute za sudionike – ovdje se nalaze upute vezane uz popunjavanje lista “Odabir lokaliteta” te upute za popunjavanje službene IWC tablice za izvještaj podataka
  2. Odabir lokaliteta – ovdje se nalazi popis svih područja označenih na karti (prioritetna područja označena su crveno) unesenih prema svom službenom nazivu i IWC kodu te rubrike u koje se upisuju podaci istraživača i ujedno se vodi evidencija o odrađenim terenima

26964891269_73be0aa339_o

Radi lakšeg dostavljanja podataka molimo Vas da se poslužite priloženim formularima. Uz službeni formular za unos podataka (na engleskom jeziku), također Vam u prilogu šaljemo prilagođeni terenski formular na hrvatskom jeziku. Budite slobodni koristiti formular koji Vama najviše odgovara. Nakon obavljenog prebrojavanja na nekom području molimo Vas da i to evidentirate u tablici na gore navedenoj poveznici kako bi se izbjeglo dvostruko prebrojavanje.

Nakon prebrojavanja, ispunjene obrasce potrebno je dostaviti najkasnije do 15.02.2019.

Molimo Vas da rezultate dostavite putem e-maila jednom od koordinatora:

U slučaju dodatnih pitanja molimo Vas da nam se bez ustručavanja obratite na gore navedene kontakte.

Unaprijed hvala na suradnji!

Vaši koordinatori

Sve materijale možete preuzeti ovdje:

Službene upute (eng)

Službeni obrazac za unos podataka (eng)

Terenski obrazac (hrv)