Poziv na prebrojavanje kolonija gačaca u Zagrebu

  • 30.03.2018.

Pozivamo sve promatrače ptica i ljubitelje prirode da se tijekom ovog proljeća uključe u kartiranje i prebrojavanje kolonija gačaca na području grada Zagreba.

Gačac (Corvus frugilegus) pripada porodici vrana (Corvidae). Rasprostranjen je samo u kontinentalnom djelu Hrvatske. Tijekom gnijezdeće sezone gnijezdi se u kolonijama koje se nalaze unutar naselja, a nerijetko i van naselja. Akcija prebrojavanja njihovih kolonija organizira se u svrhu određivanja trenutne veličine populacije (broja parova) vrste te definiranja njenog trenda (raste ili pada).

Gačac (Corvus frugilegus) |Foto: Radovan Václav

Gačac (Corvus frugilegus) |Foto: Radovan Václav

Kako prepoznati gačca i njegovu koloniju?

Gačac je ptica veličine sive vrane. Perje mu je u potpunosti sjajno crno, dok je ušiljeni kljun sive boje s bijelom bazom. Gnijezda uglavnom gradi u naseljima (parkovi i drvoredi) ili u poljoprivrednim područjima. Kolonijalna je vrsta pa u krošnji jednog stabla možemo naći i do nekoliko desetaka gnijezda. Gniježđenje započinje već u ožujku, prije nego drveće prolista.

Kada brojati?

Prebrojavanje treba obaviti u razdoblju od 30. ožujka do 15. travnja, budući da su stabla tada još uvijek bez lišća te se sva gnijezda dobro vide. Dovoljan je jedan obilazak svake kolonije.

Gdje pronaći kolonije?

Kolonije se uglavnom nalaze u gradskim parkovima ili drvoredima, a ponekad u šumarcima ili drvoredima izvan naselja, npr. uz farme. Gnijezda gačaca su izgrađena isključivo na listopadnim stablima (često na platanama), a postavljena su visoko na stablu.

Kako prebrojiti koloniju?

Prebrojavanje počinjemo pregledavanjem svih potencijalnih mjesta za gniježđenje. Kolonije je obično lako uočiti jer su gnijezda velika (u prosjeku 40 cm široka i 30 cm visoka) i smještena na gornjim granama visokog drveća, a kako su gačci veoma glasni, najprije ćemo ih prvo čuti a zatim i opaziti gnijezda. Aktivno gnijezdo je lako prepoznati jer je veliko i dobro izgrađeno, loptastog oblika te je gotovo uvijek barem jedan gačac prisutan na njemu ili ga nadograđuje. Poželjno je zabilježiti i vrstu stabala na kojima se nalaze gnijezda te po mogućnosti broj stabala s gnijezdima, pri čemu vam može pomoći katastar stabala Zagreba: https://gis.zrinjevac.hr/.

Kolonija gačaca | Foto: Alison Benbow

Kolonija gačaca | Foto: Alison Benbow

Kome ću dojaviti opažanje?

Svoja opažanja možete dojavljivati ispunjavanjem online obrasca: https://goo.gl/kVCukP. Jednom kada nam dojavite svoja opažanja, unijet ćemo ih na kartu poznatih zagrebačkih gnijezdećih kolonija gačaca: https://goo.gl/rnQtaV. Također, u tablici: https://goo.gl/vkFbMi možete vidjeti koje su lokacije ostale slobodne te ih sukladno svojim željama i mogućnostima obići. Ako znate za dodatne kolonije koja nisu označena na karti, molimo vas da slobodno nadopunite ovaj popis. Kako bismo mogli pratiti napredak prebrojavanja te pokrivenost kolonija, molimo promatrače da upišu svoje ime uz odgovarajuće kolonije koje mogu prebrojati i da nakon obilaska označe koloniju kao “odrađeno“.

 Mogu li prebrojavati kolonije gačaca izvan Zagreba?

Dapače, ako uočite koloniju gačaca u svom mjestu, prebrojite gnijezdeće parove i ispunite isti obrazac. Na području Osijeka i ostatka nizinske Hrvatske ovu akciju koordinira Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode te ćemo sve pristigle podatke proslijediti njima.

Ovakve akcije ne bi bile moguće bez pomoći građana. Hvala vam na sudjelovanju u istraživanju!

Koordinator projekta i kontakt osoba: Jovana Koturov, jovana.koturov@biom.hr