Povjerenica za informiranje ponovno odlučila protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike

  • 14.12.2017.

Ministarstvo ne poštuje ranije odluke Povjerenice i Visokog upravnog suda

Zagreb, 14. prosinca 2017. – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uporno odbija postupati u skladu s ranijim odlukama Povjerenice i Visokog upravnog suda. U još jednom slučaju, Povjerenica je morala naložiti Ministarstvu da Udruzi Biom dostavi tražene podatke. Radilo se o mišljenjima Uprave za zaštitu prirode u predmetu Vjetroelektrane Vrataruša II. Ovo je već treći slučaj ove godine da je Ministarstvo odbilo dostaviti istu vrstu dokumenata, uvijek pravdajući odbijanje istom argumentacijom.

Pisanim putem smo tražili Mišljenja Uprave za zaštitu prirode koje je Uprava dala u postupku ocjene prihvatljivosti planirane Vjetroelektrane Vrataruša II na ekološku mrežu. Uprava za zaštitu prirode je dio Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji se bavi zaštitom i utjecajima na prirodu. Uprava u postupcima procjene utjecaja nekog budućeg projekta na okoliš daje mišljenje da li projekt ima utjecaja na određene vrste i staništa zbog kojih je određeno područje zaštićeno kao područje ekološke mreže. Ministarstvo je odbilo naš zahtjev s obrazloženjem da se radi o internim aktima Ministarstva koji nisu informacije o okolišu. Zbog toga smo  uputili žalbu Povjerenici, koju nije bilo teško argumentirati budući da već postoje dvije odluke povjerenice te presuda Visokog upravnog suda.

Vjetroelektrana Vrataruša iznad Senja, Hrvatska |  Foto: Croq

Vjetroelektrana Vrataruša iznad Senja, Hrvatska | Foto: Croq

Ministarstvo naime tvrdi da mišljenja Uprave za zaštitu prirode  nisu informacije o okolišu te da se radi o internim aktima Ministarstva. Ova argumentacija Ministarstva je već dva puta pala pred Povjerenicom, s tim da je u jednom od ta dva slučaja odluku Povjerenice morao potvrditi i Visoki upravni sud. Da podsjetimo,  budući da Ministarstvo nije htjelo postupiti u skladu s odlukom Povjerenice podiglo je tužbu protiv te odluke pred Visokim upravnim sudom i na kraju izgubilo. Sud je presudio da javnost ima pravo biti upoznata s posljedicama projekata te da su mišljenja Uprave za zaštitu prirode dokumenti u kojima Uprava izražava svoj stav o posljedicama i utjecajima nekog projekta te da se nesumnjivo radi o informacijama o okolišu. Usprkos tome, Ministarstvo ponovo odbija dostaviti podatke pozivajući se na iste argumente. Nameće se zaključak da Ministarstvo odbija postupati prema pravilnim i zakonitim odlukama Povjerenice i Visokog upravnog suda te da troši sredstva i resurse Ministarstva da bi onemogućilo pristup informacijama o kojima bi građani trebali biti informirani.

Rješenje Povjerenice je dostavljeno Biomu jučer, a Ministarstvo ima 8 dana od  njegova zaprimanja, da nam dostavi tražene podatke.