Podržavaju li hrvatske stranke Europski zeleni plan?

Planiraju li se hrvatske stranke kroz EU parlament boriti za zdrav okoliš u Hrvatskoj ili će teme očuvane prirode i zdravog okoliša staviti u službu profita?

  • 31.05.2024.

Pet godina nakon pokretanja Europskog zelenog plana, pokušaja da krenemo u izgradnju otpornog i pravednog društva u ravnoteži s prirodom, možemo zaključiti da je taj projekt ostao nedovršen. Želimo konkretnu ekološku transformaciju koja je potrebna da bi Europa preživjela. Predstojeći izbori za Europski parlament odlučit će sudbinu Europskog zelenog plana. Stoga smo željeli ispitati kane li hrvatske političke stranke putem svojih predstavnika u Europskom parlamentu raditi na ispunjavanju obveza preuzetih u okviru Europskog zelenog plana, koji uključuje politike o klimi, energiji, bioraznolikosti, poljoprivredi, kružnom gospodarstvu, prometu, financijama i zagađenju. Zbog toga smo političkim strankama koje se natječu na izborima za EU parlament 9. lipnja poslali upitnik s nizom konkretnih pitanja.

Svoje odgovore na pitanja vezana uz ostvarenje Europskog zelenog plana dali su Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Možemo!, Domovinski pokret, Orah i Nezavisna lista GenZ Nine Skočak, dok ostale političke stranke nisu imale nikakvog odgovora.

Na pitanje obvezuju li se poštivati ​​Europski zeleni plan u sljedećih pet godina, stavljajući njegovu provedbu u glavni prioritet, kao i podržavajući dodatno i jače zakonodavstvo EU-a o klimi i okolišu kako bi se ispunile obveze preuzete u okviru Europskog zelenog plana, stranke koje su sudjelovale u upitniku odgovorile su – potvrdno. Iz stranke Možemo odgovorili su da je to središnji dio njihovog programa, a iz Oraha su odgovorili da se obvezuju – u potpunosti. Zanimljivo, iz stranke Domovinski pokret, na sva su pitanja, pa tako i na ovo, odgovorili – potvrdno. SDP je također odgovorio potvrdno, ali uz zahtjev za “dijalog oko rokova za realizaciju određenih ciljeva politika Europskog zelenog plana zbog krize uzrokovane COVIDom 19 i posljedično usporenog gospodarskog rasta”. Nastavak provedbe PLana, kao i njegovo usavršavanje, apsolutni je prioritet nezavisne liste Nine Skočak, navode. “U našem programu smo istaknuli da želimo ambiciozniji Zakon o zaštiti prirode s minimalno 30% površina zaštićenih do 2030. godine”, ističu se u odgovorima NZ Nine Skočak.

Spašavanje vrsta od izumiranja i očuvanje posljednjih prirodnih staništa na našem kontinentu među najvećim su uspjesima EU-a. EU direktive o prirodi, paneuropska mreža zaštićenih područja Natura 2000 i EU LIFE program doveli su do povratka ždralova, plamenaca, orlova, vukova i bizona diljem Europe. No zaštita prirode ostaje nedovršen posao, ponajviše zbog loše provedbe zakona i kontinuiranog zagađivanja okoliša, a stroga zaštita u praksi realno ne postoji.

Zaštita onoga što je ostalo, iako je i dalje prioritetna, više nije dovoljna. Ipak, uz velike napore u obnovi, Europa još uvijek može vratiti prirodu koja je izgubljena. To je ono što nova Uredba EU-a o obnovi prirode (eng. Nature Restoration Law) pokušava učiniti, a cilj za obnovu prirode uključen je u novi Globalni okvir za bioraznolikost Kunming-Montreal.

Kako bismo omogućili prirodi da napreduje, bilo u davno uspostavljenim ili novoobnovljenim ekosustavima, moramo se pobrinuti da ona ne bude oštećena onečišćenjem. EU-ova „ambicija nultog onečišćenja” stvara viziju okoliša bez toksina koja bi doprinijela ne samo divljim vrstama, nego i zdravlju ljudi diljem EU-a. Ključno je poduzeti mjere kako bi se ta vizija pretvorila u stvarnost, što uključuje poduzimanje koraka za ograničavanje uporabe i prodaje štetnih kemikalija, uz osiguranje provedbe postojećih ograničenja.

Političke stranke u našem ispitivanju redom su se obvezale na pravilnu provedbu Direktive o pticama i Direktive o staništima, kao i buduće Uredbe EU-a o obnovi prirode, a Orah je dodao da je to jedan od pet uskličnika iz njihovog programa za ove RU izbore.

Obvezuje li se vaša stranka poduprijeti provedbu Strategije bioraznolikosti EU-a te zaštititi 30% i strogo zaštititi 10% kopna i mora, pridonoseći ekološki koherentnoj i dobro povezanoj mreži zaštićenih područja? Na to je svih pet stranaka odgovorilo potvrdno, a Možemo dodaje da je to dio programa njihove stranke na nacionalnom nivou koji su predstavili za parlamentarne izbore. I NL Nine Skočak navodi da je cilj od 30% zaštićenih područja dio njihovog programa.

Također, sve obuhvaćene stranke obvezuju se na zaštitu prirodnih područja i postizanje ciljeva postavljenih u okviru Strategije bioraznolikosti EU-a i Globalnog okvira bioraznolikosti Kunming-Montreal, pretvaranjem dobrovoljnih obećanja u pravno obvezujuće ciljeve za sve države članice EU-a. Sve su istodobno potvrdile da će poduprijeti bolju provedbu Okvirne direktive EU o vodama i Okvirne direktive o morskoj strategiji.

Što se tiče zaštite vukova, uz odbijanje bilo kakve odluke o promjeni statusa zaštite vukova bez čvrstih i jasnih znanstvenih podataka, u skladu s odredbama relevantnog zakonodavstva, kao što je potvrđeno Provjerom prikladnosti Direktiva o vrstama i staništima, sve su se stranke obvezale na zaštitu. SDP pritom u svom odgovoru dodaje: “Da, ali uz određivanje pravedne i pravovremene isplate naknada poljoprivrednicima, poduzetnicima i građanima pogođenim štetama od vuka.“ Što se tiče liste Nine Skočak, dodaju slično: “Vukovi koji čini vrh hranidbenog lanca su iznimno važni za bioraznolikost. Zalagat ćemo se i za potpore poljoprivrednicima da zaštite svoju stoku kako bismo izbjegli neugodan sukob između interesa zaštite stočarstva i zaštite bioraznolikosti.”

Svih pet stranaka podupire provedbu REACH uredbe o ograničenju korištenja olova u ili oko vlažnih staništa, te podupiru ograničenje prema EU REACH-u kako bi se ograničila upotreba olova u streljivu za lov, sportsko streljaštvo na otvorenom i ribolov.

Opstanak naše civilizacije, kao i većine živih vrsta, nije kompatibilan s daljnjim korištenjem fosilnih goriva. Odugovlačenje energetske tranzicije i našu ovisnost o fosilnim gorivima intenzivno su promicali lobiji za fosilna goriva kroz dezinformacije i korupciju i već koštaju živote. Obvezuju li se političke stranke poduprijeti ekološki prihvatljivu transformaciju našeg energetskog sustava na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova i sa 100% obnovljivim izvorima energije do 2040., uključujući smanjenje potražnje za energijom u svim sektorima, povećanu učinkovitost i prijelaz s fosilnih goriva na obnovljivu energiju, uz osiguranje zaštite i obnove bioraznolikosti? Domovinski pokret odgovara potvrdno, Orah odgovara “u potpunosti”, Možemo poručuju da je to sastavni dio njihovog programa, NL Nine Skočak je to “apsolutni prioritet”, dok SDP iskazuje stanoviti otklon odgovarajući: “Djelomično.”

Svih pet stranaka podupire holistički pristup prostornom planiranju i čvrste mjere zaštite okoliša, te se obvezuju poduprijeti uravnoteženje i rješavanje sukoba između svih sadašnjih i budućih uporaba te osigurati da se obnovljivi izvori energije, mreže, skladištenje i sva infrastruktura razvijaju u skladu s prirodom.

Postupno ukidanje svih poticaja i subvencija štetnih za okoliš, među ostalim za spaljivanje biomase, do 2030. i postizanje potpuno kružnog gospodarstva, podržavaju sve stranke, ali SDP stavlja uvjet: “Da, ali uz značajno produženje roka”.

Sve ispitane stranke podupiru aktivne politike za maksimiziranje sinergije između klime i prirode i primjenu rješenja temeljenih na prirodi za rješavanje klimatskih promjena, rizika od katastrofa, sigurnosti vode, gubitka bioraznolikosti i zdravlja ljudi.

Iz NL Nine Skočak odgovorili su kako se zalažu za primjenu rješenja temeljenih na prirodi (sadnja stabala), “ali i tehnološka rješenja (carbon capture) kao dodatak njima”.

Svi ispitani podupiru obnovu prirode u gradovima i promicanje urbane bioraznolikosti, uključujući planiranje gradova u skladu s bioraznolikošću. Iz stranke Možemo dodaju da to već rade u gradovima kojima upravljaju.

U odgovoru liste Nine Skočak navode:”Tijekom kampanje jasno smo komunicirali potrebu za zelenim urbanim planiranjem. To vidimo kao strategiju za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u gradovima, kao i povratak prirode u gradove.”

Što se tiče revizije sustava subvencija EU-a za poljoprivredu i ribarstvo, te uklanjanja svih subvencija koje vode intenziviranju i specijalizaciji i ukidanja svih neciljanih i ekološki štetnih subvencija, iz Možemo poručuju da smatraju da je potrebno napraviti reviziju sustava subvencija na način da se subvencioniraju obiteljska gospodarstva, te održiva poljoprivreda i ribarstvo. Dodaju da žele poticati i zadrugarstvo u ovim sektorima. SDP pak potvrđuje da je za reviziju, “ali u dužem vremenskom razdoblju koje prije svega zahtjeva investiranje u istraživanje, nove tehnologije, inovacije i edukaciju poljoprivrednika.” Domovinski pokret podržava reviziju, a Orah u potpunosti.

Iz NL Nine Skočak odgovaraju: “Želimo bolju preraspodjelu poticaja između malih i velikih proizvođača. Zalagat ćemo se za jačanje malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, njihovo zadružno udruživanje i energetsku neovisnost.”

Svih pet stranaka podupire sustav plaćanja za usluge ekosustava u budućoj poljoprivrednoj politici, te žele nagraditi zemljoposjednike odnosno upravitelje za pružanje javnih dobara i usluga koje se ne plaćaju izravno na tržištu, kao što su očuvanje bioraznolikosti, zaštita od poplava, pohrana ugljika i zadržavanje vode.

Trenutni sustav iz stuba I. Zajedničke poljoprivredne politike koji favorizira velike proizvođače na način da određuje visinu poticaja temeljem veličine obrađenih hektara je štetan. To potiče uništavanje bioraznolikosti, ali i rast nejednakosti unutar i između članica EU. Podržavat ćemo tzv. zemljišta visoke prirodne vrijednosti, njihovo bolje razgraničenje od invazivnih poljoprivrednih praksi i bolja mjerenja temeljem kojih se takva zemljišta definiraju”, dodaju iz NL Nine Skočak.

Snažna politika održivog prehrambenog sustava kako bi se preusmjerila proizvodnja i potrošnja hrane u skladu s planetarnim ograničenjima, pronalazi potporu svih stranaka uključenih u naše ispitivanje. Iz stranke Možemo dodaju kako provode “pilot projekte zelene javne nabave kako bismo potakli da se lokalno proizvedena hrana dostavlja u javne ustanove.”

SDP, Možemo, Orah, Domovinski pokret i NL Nine Skočak obvezali su se poduprijeti prijelaz na transparentno ribarstvo temeljeno na ekosustavu, s malim utjecajem, te punu provedbu ekološkog zakonodavstva EU-a u morskom okolišu, kao što su Direktive o pticama i staništima, kao i Okvirna direktiva EU o morskoj strategiji.

Također, podupiru prilagodbu morskih politika EU-a kako bi ih uskladila međusobno te s ciljevima EU-a i međunarodnim klimatskim, i ciljevima vezanim uz bioraznolikost, kako bi se potaknula održiva plava ekonomija. Sve četiri stranke podupiru snažne zakone za brzo smanjenje onečišćenja pesticidima, hranjivim tvarima i plastikom u poljoprivrednom i morskom okolišu.

Ispitani podupiru učinkoviti skup pokazatelja za mjerenje stanja šuma u EU-u kako bi se dobio bolji pregled onoga što je potrebno učiniti kako bi se bolje zaštitili ti ekosustavi i usluge koje oni pružaju, posebice pohrana ugljika. 

Stranke podržavaju postupno ukidanje subvencija za bioenergiju u korist drugih obnovljivih izvora energije koji uistinu smanjuju emisije stakleničkih plinova, manje su štetni za biološku raznolikost i ne koriste obradivo poljoprivredno zemljište za proizvodnju energije. U NL Nine Skočak navode da podržavaju “u fazama”.

Svih pet ispitanih stranaka podržava osnivanje fonda za obnovu prirode koji će poduprijeti obnovu prirode velikih razmjera i omogućiti uspješnu provedbu nove Uredbe o obnovi prirode. Domovinski pokret napominje da im to piše u programu.

Na pitanje podržava li vaša politička stranka povećanje EU i nacionalnih ulaganja u prirodu, na najmanje 50 milijardi eura godišnje, svih pet stranaka odgovorilo je potvrdno. Iz Možemo navode: “Podržavamo veće ulaganje u prirodu i reformu EU budžeta kojom bi se to omogućilo.”

Nezavisna lista Nine Skočak navodi u odgovoru: “Nemamo stav o točnim novčanim iznosima potrebnim za postizanje određenih ciljeva. Ukoliko znanstvene studije pokažu da je to dovoljno, da.”

Obvezuje li se vaša stranka poduprijeti strogu uvjetovanost svih EU fondova kako bi se podržala održiva tranzicija, kako bi se osiguralo da financiranje EU-a služi transformaciji u održivu i pravednu Europu? Iz SDP-a su odgovorili “djelomično”, dok su iz drugih stranaka odgovorili potvrdno. “Zalažemo se za iskorištavanje EU fondova u skladu s okolišnim i socijalnim ciljevima EU”, odgovorili su iz NL Nine Skočak.

Po pitanjima pravedne tranzicije sve ispitane stranke dijele pozitivan stav. Obvezuju se poduprijeti ulaganje u pravednu tranziciju u ključnim sektorima, kao što su poljoprivreda (npr. potpora poljoprivrednicima u postupnom ukidanju industrijaliziranog uzgoja stoke), šumarstvo i ribarstvo, kako bi postali istinski održivi, ​​a istovremeno koristili lokalnim zajednicama, poslovima i sredstvima za život. Nadalje, obvezuju se na pravednu i poštenu tranziciju obveznim velikim ulaganjima EU-a u programe uštede energije, obnove i prekvalifikacije/ponovnog zapošljavanja.

Svih pet stranaka podupire stroga pravila protiv korupcije, sukoba interesa, učinkovitiju regulativu EU-a protiv politike koja dopušta prelaske visokih državnih službenika u privatni sektor i obratno, potpunu transparentnost u procesu donošenja zakona EU-a i pregovaračkog procesa, kao i mehanizme upravljanja koji omogućuju da se odluke temelje na najboljim dostupnim znanstvenim praksama.

Vrijedi zabilježiti, svih pet stranaka obvezuju se da će osigurati i ojačati prostor za civilno društvo, uključujući financiranje podrške građanima i organizacijama.

Zaključno, sve ispitne stranke obvezuju se da će podržati uključivanje prava na zdrav okoliš u Povelju o temeljnim pravima Europske unije, kao što je priznato rezolucijom UNHCR-a od 8. listopada 2021., kako bi se svakom građaninu osigurao pristup sigurnom, čistom, zdravom i održivom okolišu u EU. “Pravo na zdrav okoliš utvrđeno je i u brojnim presudama Europskog suda za ljudska prava primjenom članka 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Zalagat ćemo se da praksa ESLjP-a i Vijeća Europe postane dio pravne stečevine EU, a samim tim i svih država članica”, dodaju iz NL Nine Skočak.

 

Napomena: Pregled odgovora političkih stranaka je nadopunjen 31.5.2024. u 20,55 sati naknadno pristiglim odgovorima Nezavisne liste Nine Skočak.