Počinje nova sezona praćenja tragova risa – javite nam ako ih uočite!

Zahvaljujući dosadašnjoj suradnji na terenu, uspjeli smo od najmanje istražene velike zvijeri doći do situacije gdje dobar dio risje populacije prepoznajemo po oznakama na krznu. Pao je snijeg na Velebitu, što znači da je stiglo vrijeme za novu sezonu praćenja tragova risa u snježnom pokrivaču. Pozivamo sve koji bi uočili tragove da nam se jave!

  • 07.12.2021.

Stiže zima, a s novim snježnim pokrivačem pripremamo se za novo praćenje tragova risa u snijegu te vas, kao i dosad, molimo za podršku i daljnju suradnju.

Praćenje tragova u snijegu je najpouzdaniji način za prikupljanje uzoraka izmeta, urina i dlake risa, iz kojih izoliramo DNA te tako pratimo gensku raznolikost naše populacije. Ove zime ćemo ponovno pokušati saznati je li koji od naseljenih mužjaka postao otac hrvatskim risićima.

Trag risa nije lako pronaći, stoga nam je svaka informacija izuzetno važna. Molimo vas da kolege i prijatelje potaknete da nam se jave ako naiđu na trag risa. Pokušat ćemo doći na što više tih lokacija, pratiti tragove i prikupiti uzorke. Ako ste zainteresirani javite nam se – kad budemo dolazili na vaše područje možemo zajedno u šetnju po risjem tragu.

Naravno, ako sami pronađete izmet ili dlaku risa, molimo da ih sačuvate. Izmet možete pohraniti u plastičnu vrećicu i smrznuti ili pohraniti u epruvete za prikupljanje uzoraka, ako ih imate od prijašnjih godina (slobodno nam se javite mailom da vam pošaljemo novih epruveta ako se zaliha istrošila). Dlake pohranite u papir i takvom uzorku osigurajte suhe uvjete. Također molimo da zapišete datum i lokaciju (koordinate) prikupljanja uzorka te nam javite o vašem nalazu.

Zahvaljujući dosadašnjoj suradnji na terenu, uspjeli smo od najmanje istražene velike zvijeri doći do situacije gdje dobar dio risje populacije prepoznajemo po točkicama/oznakama na krznu.

Zahvaljujemo vam još jednom na suradnji i nadamo se uspješnoj daljnjoj, te informacijama o tragovima u snijegu!

Informacije o tragovima možete javiti na email lifelynx.hr@gmail.com.

Fotografije su uvijek dobrodošle!

Na linku dolje dostupne su detaljne upute za prepoznavanje tragova risa u prirodi i za prikupljanje uzoraka: https://www.lifelynx.eu/wp-content/uploads/2018/04/Lynx-Genetic-Sampling-Guidelines-CRO.pdf.